Σχολικά Έντυπα

 
Αιτήσεις – Αποδεικτικά – Βεβαιώσεις
 
Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Φοίτησης Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Φοίτησης
Αίτηση Κηδεμόνα για Μετεγγραφή Αίτηση Κηδεμόνα για Μετεγγραφή
Αίτηση Αναβαθμολόγησης Αίτηση Αναβαθμολόγησης
Αποδεικτικό Απόλυσης Αποδεικτικό Απόλυσης
Βεβαίωση Φοίτησης Βεβαίωση Φοίτησης
Βεβαίωση Φοίτησης για Αποφοίτους Βεβαίωση Φοίτησης για Αποφοίτους
Βεβαίωση Φοίτησης για Αλλοδαπούς Βεβαίωση Φοίτησης για Αλλοδαπούς
Βεβαίωση καλής χρήσης Γονικής Άδειας Βεβαίωση καλής χρήσης Γονικής Άδειας
 
Μετεγγραφές
 
Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής
Υπηρεσιακό Σημείωμα Έγκρισης Μετεγγραφής Υπηρεσιακό Σημείωμα Έγκρισης Μετεγγραφής
Αποδεικτικό Μετεγγραφής Αποδεικτικό Μετεγγραφής
Βεβαίωση Παραλαβής Δικαιολογητικών Μετεγγραφής Βεβαίωση Παραλαβής Δικαιολογητικών Μετεγγραφής
 
Εκδρομές
 
Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα για συμμετοχή σε Εκδρομές Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα για συμμετοχή σε Εκδρομές
Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα για συμμετοχή σε Πολυήμερη Εκδρομή Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα για συμμετοχή σε Πολυήμερη Εκδρομή
Βεβαίωση Παραλαβής Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής σε Εκδρομές Βεβαίωση Παραλαβής Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής σε Εκδρομές
Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα για Φάρμακα Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα για Φάρμακα
 
Μαθητικές Κοινότητες
 
Πρακτικό Εκλογής Πενταμελών Μαθητικών Συμβουλίων Πρακτικό Εκλογής Πενταμελών Μαθητικών Συμβουλίων
Συγκρότηση σε σώμα του Πενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου Συγκρότηση σε σώμα του Πενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου
Ψηφοφορία για ανάδειξη του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου Ψηφοφορία για ανάδειξη του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου
Συγκρότηση σε σώμα του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου Συγκρότηση σε σώμα του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου
 
Ατομικά Δελτία
 
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
Έντυπο Αθλητικής Μαθητικής Ταυτότητας Έντυπο Αθλητικής Μαθητικής Ταυτότητας
 
Άδειες Εκπαιδευτικών
 
Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας με Υπεύθυνη Δήλωση Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας με Υπεύθυνη Δήλωση
Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας με Ιατρική Γνωμάτευση Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας με Ιατρική Γνωμάτευση
Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας με Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας με Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
Αναρρωτική Άδεια προς Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Αναρρωτική Άδεια προς Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
Χορήγηση Κανονικής Άδειας Χορήγηση Κανονικής Άδειας
Χορήγηση Γονικής Άδειας Χορήγηση Γονικής Άδειας
Χορήγηση Ειδικής Άδειας Χορήγηση Ειδικής Άδειας
Χορήγηση Άδειας Εξετάσεων Χορήγηση Άδειας Εξετάσεων
 
Υπηρεσίες Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για τους μαθητές
 
Εγκύκλιος παροχής Μαθητικών Λογαριασμών Π.Σ.Δ. Εγκύκλιος παροχής Μαθητικών Λογαριασμών Π.Σ.Δ.
Περιγραφή υπηρεσίας Μαθητικών Λογαριασμών Π.Σ.Δ. Περιγραφή υπηρεσίας Μαθητικών Λογαριασμών Π.Σ.Δ.
Οδηγίες ενεργοποίησης και χρήσης Μαθητικών Λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Οδηγίες ενεργοποίησης και χρήσης Μαθητικών Λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Όροι Χρήσης Υπηρεσίας Μαθητικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Όροι Χρήσης Υπηρεσίας Μαθητικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Οδηγίες Καλής Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο Οδηγίες Καλής Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο
Εγχειρίδιο Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Εγχειρίδιο Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Αίτηση Γνωστοποίησης Στοιχείων Μαθητικού Λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Αίτηση Γνωστοποίησης Στοιχείων Μαθητικού Λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα του Σχολείου Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα του Σχολείου
Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για δημιουργία Μαθητικού Λογαριασμού στο Π.Σ.Δ. Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για δημιουργία Μαθητικού Λογαριασμού στο Π.Σ.Δ.
 
Άλλα Έντυπα
 
Πρότυπο Διαβιβαστικού Πρότυπο Διαβιβαστικού
Έντυπο Δικαιολόγησης Απουσιών Έντυπο Δικαιολόγησης Απουσιών
Δήλωση Στοιχείων Κηδεμόνα Δήλωση Στοιχείων Κηδεμόνα
Έντυπο Ενημέρωσης Κηδεμόνων Έντυπο Ενημέρωσης Κηδεμόνων
Σημείωμα Επιβολής Παιδαγωγικού Μέτρου Σημείωμα Επιβολής Παιδαγωγικού Μέτρου
Υπηρεσιακό Σημείωμα Αποχώρησης Μαθητή από το Σχολείο Υπηρεσιακό Σημείωμα Αποχώρησης Μαθητή από το Σχολείο
Υπεύθυνη Δήλωση για Τμήμα Ένταξης Υπεύθυνη Δήλωση για Τμήμα Ένταξης
Υπεύθυνη Δήλωση Επιλογής Γενικού Λυκείου Υπεύθυνη Δήλωση Επιλογής Γενικού Λυκείου
Υπεύθυνη Δήλωση Επιλογής ΕΠΑ.Λ. Υπεύθυνη Δήλωση Επιλογής ΕΠΑ.Λ.
Δήλωση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας Δήλωση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας
Δήλωση Απώλειας Απολυτηρίου Δήλωση Απώλειας Απολυτηρίου
Έντυπο Προφορικής Βαθμολογίας Εξετάσεων Έντυπο Προφορικής Βαθμολογίας Εξετάσεων
Έντυπο Τελικής Βαθμολογίας Εξετάσεων Έντυπο Τελικής Βαθμολογίας Εξετάσεων
Εξώφυλλο Φακέλου Γραπτών Δοκιμίων Εξώφυλλο Φακέλου Γραπτών Δοκιμίων
Βεβαίωση Παρακρατούμενου Φόρου Βεβαίωση Παρακρατούμενου Φόρου
Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Σχολείου Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Σχολείου