Προσωπικό

 
  Σύλλογος Διδασκόντων  
 
»  Μαυρόπουλος Ανδρόνικος (Διευθυντής) – Γεωλόγος (ΠΕ04.05)
Επικοινωνία: andronikosm@gmail.com

»  Αθανασόπουλος Παναγιώτης – Φυσικός (ΠΕ04.01)
Επικοινωνία: 70panatha@gmail.com

»  Άλτα Βασιλική – Γαλλικής Φιλολογίας (ΠΕ05)
Επικοινωνία: mail@2gym-xylok.kor.sch.gr

»  Γρουμπός Βλάσιος – Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
Επικοινωνία: ggennatou@yahoo.gr

»  Δαμάλα Αναστασία – Φιλόλογος (ΠΕ02)
Επικοινωνία: anasdamala@sch.gr

»  Δημοπούλου Γεωργία – Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06)
Επικοινωνία: geodim_1970@yahoo.gr

»  Εσμερλής Νικόλαος – Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. (ΠΕ20)
Επικοινωνία: nickesmer@gmail.com

»  Κατσικαλή Βασιλική – Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07)
Επικοινωνία: vikats@otenet.gr

»  Κλαδούχου Κωνσταντίνα – Αρχιτέκτονας (ΠΕ12.02)
Επικοινωνία: ntinaklad@yahoo.gr

»  Κλημεντιώτη Δήμητρα – Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ15)
Επικοινωνία: dklimen@yahoo.gr

»  Κορδαλής Παναγιώτης – Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
Επικοινωνία: p.kordalis@sch.gr

»  Κουμπιός Αλέξανδρος – Καλών Τεχνών (ΠΕ08)
Επικοινωνία: a.koubios@gmail.com

»  Κουτσαγγέλης Μύρων – Θεολόγος (ΠΕ01)
Επικοινωνία: myronkoutsangelis6@gmail.com

»  Μαρούδα Αθηνά – Μουσικός (ΠΕ16.01)
Επικοινωνία: athinamarouda@hotmail.com

»  Μπρίτσας Χαρίλαος – Μαθηματικός (ΠΕ03)
Επικοινωνία: hrbritsas@gmail.com

»  Ντοροβίτσα Κλεοπάτρα – Μαθηματικός (ΠΕ03)
Επικοινωνία: patrantor@gmail.com

»  Πασχάλης Αναστάσιος – Φιλόλογος (ΠΕ02)
Επικοινωνία: t.pashalis@gmail.com

»  Σμυρνή Σοφία – Χημικός (ΠΕ04.02)
Επικοινωνία: sopnige@hol.gr

»  Τερζής Γεώργιος – Φιλόλογος (ΠΕ02)
Επικοινωνία: georgeter67@gmail.com

»  Χριστοδούλου Γεωργία – Φιλόλογος (ΠΕ02)
Επικοινωνία: geochristod25@gmail.com
 
 
  Βοηθητικό Προσωπικό  
 
»  Ματσούνη Κωνσταντίνα – Καθαρίστρια
Επικοινωνία: mail@2gym-xylok.kor.sch.gr