Προσωπικό

 
  Σύλλογος Διδασκόντων  
 
»  Μαυρόπουλος Ανδρόνικος (Διευθυντής) – Γεωλόγος (ΠΕ04.05)
Επικοινωνία: andronikosm@gmail.com

»  Εσμερλής Νικόλαος (Υποδιευθυντής) – Πληροφορικής (ΠΕ86)
Επικοινωνία: nickesmer@gmail.com

»  Άλτα Βασιλική – Γαλλικής (ΠΕ05)
Επικοινωνία: vasialta@sch.gr

»  Δαμάλα Αναστασία – Φιλόλογος (ΠΕ02)
Επικοινωνία: anasdamala@sch.gr

»  Κανιούρα Ουρανία – Αγγλικής (ΠΕ06)
Επικοινωνία: okanioura@hotmail.com

»  Κατσικαλή Βασιλική – Γερμανικής (ΠΕ07)
Επικοινωνία: vikats@otenet.gr

»  Κλαδούχου Κωνσταντίνα – Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81)
Επικοινωνία: ntinaklad@yahoo.gr

»  Κλημεντιώτη Δήμητρα – Οικονομίας (ΠΕ80)
Επικοινωνία: dklimen@yahoo.gr

»  Κορδαλής Παναγιώτης – Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
Επικοινωνία: panagiotiskordalis253@gmail.com

»  Κουμπιός Αλέξανδρος – Καλλιτεχνικών (ΠΕ08)
Επικοινωνία: a.koubios@gmail.com

»  Κουτσαγγέλης Μύρων – Θεολόγος (ΠΕ01)
Επικοινωνία: myronkoutsangelis6@gmail.com

»  Μαρούδα Αθηνά – Μουσικής Επιστήμης (ΠΕ79.01)
Επικοινωνία: athinamarouda@hotmail.com

»  Μπέκου Φωτεινή – Φιλόλογος (ΠΕ02)
Επικοινωνία: xristosgeorgas79@gmail.com

»  Μπρίτσας Χαρίλαος – Μαθηματικός (ΠΕ03)
Επικοινωνία: hrbritsas@gmail.com

»  Πασχάλης Αναστάσιος – Φιλόλογος (ΠΕ02)
Επικοινωνία: t.pashalis@gmail.com

»  Προύβα Θεοδώρα – Φυσικός (ΠΕ04.01)
Επικοινωνία: doraprouva@gmail.com

»  Τερζής Γεώργιος – Φιλόλογος (ΠΕ02)
Επικοινωνία: georgeter67@gmail.com

»  Φλασκή Αθηνά – Μαθηματικός (ΠΕ03)
Επικοινωνία: athinaflaski@gmail.com

 
 
  Βοηθητικό Προσωπικό  
 
»  Ματσούνη Κωνσταντίνα – Καθαρίστρια
Επικοινωνία: mail@2gym-xylok.kor.sch.gr