Προσωπικό

 
  Σύλλογος Διδασκόντων  
 
»  Καρβελά Ελένη (Διευθύντρια) – Φιλόλογος (ΠΕ02)
 
»  Εσμερλής Νικόλαος (Υποδιευθυντής) – Πληροφορικός (ΠΕ86)
 
»  Αθανασόπουλος Παναγιώτης – Φυσικός (ΠΕ04.01)
 
»  Άλτα Βασιλική – Γαλλικών (ΠΕ05)
 
»  Γρουμπός Βλάσιος – Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
 
»  Δαμάλα Αναστασία – Φιλόλογος (ΠΕ02)
 
»  Καλογεράτος Ξενοφών – Μαθηματικός (ΠΕ03)
 
»  Κατσιαφλιάνη Σουλτάνα – Τατιάνα – Αγγλικών (ΠΕ06)
 
»  Κατσικαλή Βασιλική – Γερμανικών (ΠΕ07)
 
»  Καψής Βασίλειος – Καλλιτεχνικών (ΠΕ08)
 
»  Κλαδούχου Κωνσταντίνα – Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81)
 
»  Κουτσαγγέλης Μύρων – Θεολόγος (ΠΕ01)
 
»  Μαρούδα Αθηνά – Μουσικής Επιστήμης (ΠΕ79.01)
 
»  Μπρίτσας Χαρίλαος – Μαθηματικός (ΠΕ03)
 
»  Πασχάλης Αναστάσιος – Φιλόλογος (ΠΕ02)
 
»  Ραφτοπούλου Παρασκευή – Πληροφορικός (ΠΕ86)
 
»  Ρογκάλα Αικατερίνη – Γεωλόγος (ΠΕ04.05)
 
»  Τερζής Γεώργιος – Φιλόλογος (ΠΕ02)
 
»  Τρίγκα Μαρία – Οικονομίας (ΠΕ80)
 
 
  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό  
 
»  Παναγάκος Γεώργιος – Ψυχολόγος (ΠΕ23)
 
  Βοηθητικό Προσωπικό  
 
»  Ματσούνη Κωνσταντίνα – Καθαρίστρια