Προσωπικό

 
  Σύλλογος Διδασκόντων  
 
»  Εσμερλής Νικόλαος (Διευθυντής) – Πληροφορικής (ΠΕ86)
 
»  Αθανασόπουλος Παναγιώτης – Φυσικός (ΠΕ04.01)
 
»  Άλτα Βασιλική – Γαλλικής (ΠΕ05)
 
»  Γρουμπός Βλάσιος – Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
 
»  Δαμάλα Αναστασία – Φιλόλογος (ΠΕ02)
 
»  Κατσικαλή Βασιλική – Γερμανικής (ΠΕ07)
 
»  Κλαδούχου Κωνσταντίνα – Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81)
 
»  Κλημεντιώτη Δήμητρα – Οικονομίας (ΠΕ80)
 
»  Κουτσαγγέλης Μύρων – Θεολόγος (ΠΕ01)
 
»  Μαρούδα Αθηνά – Μουσικής Επιστήμης (ΠΕ79.01)
 
»  Μπέκου Φωτεινή – Φιλόλογος (ΠΕ02)
 
»  Μπρίτσας Χαρίλαος – Μαθηματικός (ΠΕ03)
 
»  Πασχάλης Αναστάσιος – Φιλόλογος (ΠΕ02)
 
»  Τερζής Γεώργιος – Φιλόλογος (ΠΕ02)
 
 
  Βοηθητικό Προσωπικό  
 
»  Ματσούνη Κωνσταντίνα – Καθαρίστρια
Επικοινωνία: mail@2gym-xylok.kor.sch.gr