Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

Α’ Τάξη

 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α2
Τμήμα Α1 Τμήμα Α2
 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α3
Τμήμα Α3
 

Β’ Τάξη

 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β2
Τμήμα Β1 Τμήμα Β2
 

Γ’ Τάξη

 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ2
Τμήμα Γ1 Τμήμα Γ2