Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Α’ Τάξη

 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α2
Τμήμα Α1 Τμήμα Α2
 

Β’ Τάξη

 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β2
Τμήμα Β1 Τμήμα Β2
 

Γ’ Τάξη

 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ2
Τμήμα Γ1 Τμήμα Γ2