Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των τμημάτων θα αναρτηθούν μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στο σχολείο μας.