Γ’ Γυμνασίου – Μαθήματα

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ’ Γυμνασίου  


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ
»  Γλωσσική Διδασκαλία 2
»  Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
»  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
»  Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2
»  Μαθηματικά 4
»  Φυσική 2
»  Χημεία 1
»  Βιολογία 1
»  Ιστορία 2
»  Θρησκευτικά 2
»  Αγγλικά 2
»  Γαλλικά / Γερμανικά 2
»  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 3
»  Φυσική Αγωγή 2
»  Τεχνολογία 1
»  Πληροφορική 1
»  Μουσική 1
»  Καλλιτεχνικά 1
»  Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1
   ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 34
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων, καθώς και για τα Διδακτικά Πακέτα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.