Αδελφοποίηση

Αδελφοποίηση

Το Μάιο του 1996 ξεκινά η διαδικασία της αδελφοποίησης του σχολείου μας με το Heinrich Schliemann Gymnasium της πόλης Fürth της Γερμανίας. Η διαδικασία της αδελφοποίησης αφορά εκπαιδευτικές ανταλλαγές μεταξύ των μαθητών του σχολείου μας και των μαθητών του Heinrich Schliemann Gymnasium. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε από την τότε διευθύντρια του σχολείου κ. Κρίκου Δήμητρα και συνεχίστηκε και κατά τα επόμενα έτη. Στο πρόγραμμα αυτό σημαντική ήταν η συμβολή του επόμενου διευθυντή του σχολείου μας κ. Καπέλλου Κωνσταντίνου, αλλά και των εκπαιδευτικών κ. Σμυρνή Σοφίας, κ. Αντωνόπουλου Ιωάννη και κ. Ράλλη Χριστίνας. Το πρόγραμμα της αδελφοποίηση συνεχίζεται με επιτυχία μέχρι σήμερα.
 
  2018 – 2019  
 
Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου στα πλαίσια της αδελφοποίησης με το Heinrich Schliemann Gymnasium της πόλης Fürth της Γερμανίας και την ευρύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη δεσμών με τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην πόλη Fürth της Γερμανίας και στο Γερμανικό σχολείο, κατά το διάστημα από 21/02/2019 έως και 27/02/2019. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Ο Σύλλογος Καθηγητών του σχολείου, αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εγκυκλίους, αποφάσισε και ενέκρινε την υλοποίηση των παρακάτω Πολιτιστικών Προγραμμάτων:

 • Αδελφοποίηση του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου με το Heinrich Schliemann Gymnasium, ως βάση αλληλοκατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των σχολικών κοινοτήτων.
 • Η Αρχαία Ελλάδα, ζωντανή στη Γερμανική γλώσσα και κουλτούρα (Λογοτεχνία, Επιστήμες, Τεχνολογία, Καθημερινή επικοινωνία).

Τα Προγράμματα αυτά, θα πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου κάθε Τετάρτη από τις 13:15 μέχρι και τις 14:45 (το Πρώτο Πρόγραμμα) και κάθε Παρασκευή από τις 13:15 μέχρι και τις 14:45 (το Δεύτερο Πρόγραμμα), μετά το τέλος του διδακτικού ωραρίου. Η χρονική τους διάρκεια ορίζεται από το Δεκέμβριο 2018 έως και τον Απρίλιο 2019.

Πρώτο Πρόγραμμα

Στο Πρώτο Πρόγραμμα, υπεύθυνη ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Κατσικαλή Βασιλική και συμμετείχε και ο εκπαιδευτικός κ. Πασχάλης Αναστάσιος. Το Πρόγραμμα αυτό, έχει στόχο την απόκτηση διαπολιτισμικής παιδείας και τη διαρκή συναδέλφωση, συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των αδελφοποιημένων σχολείων.
Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Fürth, ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου έλαβε υπόψη του:

 • την υπ. αριθμ.: 1/1898/18-10-1993 διαταγή του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί εκπαιδευτικών μαθητικών ανταλλαγών με σχολεία του εξωτερικού.
 • την υπ. αριθμ.: 84272/01-12-2003 διαταγή του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί εκπαιδευτικών ανταλλαγών – αδελφοποιήσεων και μεταβάσεων σχολείων στο εξωτερικό.
 • την υπ. αριθμ.: 129287/Γ2/02-12-2011 (Άρθρο 5) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 • τις πάγιες εκπαιδευτικές ανταλλαγές του σχολείου μας με το Heinrich Schliemann Gymnasium.
 • το γεγονός ότι το παραπάνω σχολείο πραγματοποιεί αντίστοιχη επίσκεψη στο σχολείο μας.

Η μετάβαση καθώς και η επιστροφή των μαθητών και των συνοδών καθηγητών έγινε αεροπορικώς. Στην εκπαιδευτική επίσκεψη συμμετείχαν δεκατρείς (13) μαθητές (έξι (6) αγόρια και επτά (7) κορίτσια). Αρχηγός της επίσκεψης ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Κατσικαλή Βασιλική και συνοδός ο εκπαιδευτικός κ. Πασχάλης Αναστάσιος. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών που αφορούν στην έγκριση της μετακίνησής τους έχουν παραληφθεί και φυλάσσονται στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.
Η εκδρομή περιλάμβανε επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και βιομηχανικές περιοχές της Γερμανίας. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από τις οικογένειες των αντίστοιχων Γερμανών μαθητών και οι συνοδοί καθηγητές διέμειναν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές υποδέχθηκαν ο αντιδήμαρχος της πόλης Fürth και ο Διευθυντής του Heinrich Schliemann Gymnasium και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους επισκέφθηκαν το Γερμανικό σχολείο όπου και παρακολούθησαν κάποια από τα διδασκόμενα μαθήματα. Επίσης, επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στην πόλη Fürth, στα περίχωρα της πόλης, καθώς και στην πόλη της Νυρεμβέργης.

Δεύτερο Πρόγραμμα

Στο Δεύτερο Πρόγραμμα υπεύθυνη ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Κατσικαλή Βασιλική. Το Πρόγραμμα αυτό, έχει στόχο την απόκτηση διαπολιτισμικής παιδείας αλλά και τη συνειδητοποίηση από τους μαθητές ότι η γνώση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας προσφέρει τη δυνατότητα για βαθύτερη κατανόηση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των νεότερων γλωσσών. Στο Πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν δεκατρείς (13) μαθητές (έξι (6) αγόρια και επτά (7) κορίτσια).

 
Επίσκεψη των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου στο Heinrich Schliemann Gymnasium


Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium

 
  2016 – 2017  
 
Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου στα πλαίσια της αδελφοποίησης με το Heinrich Schliemann Gymnasium της πόλης Fürth της Γερμανίας και την ευρύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη δεσμών με τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γερμανικό σχολείο, κατά το διάστημα από 01/12/2016 έως και 07/12/2016. Η μετάβαση καθώς και η επιστροφή των μαθητών και των συνοδών καθηγητών έγινε αεροπορικώς. Στην εκπαιδευτική επίσκεψη συμμετείχαν σε σύνολο δεκατρείς (13) μαθητές (έξι (6) αγόρια και επτά (7) κορίτσια). Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Σμυρνή Σοφία και συνοδός η κ. Δαμάλα Αναστασία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών που αφορούν στην έγκριση της μετακίνησής τους έχουν παραληφθεί και φυλάσσονται στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.
Η επίσκεψη είχε ως κεντρικό πυρήνα τη συνεργασία των μαθητών των δύο χωρών και περιλάμβανε επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και βιομηχανικές περιοχές της Γερμανίας. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από τις οικογένειες των αντίστοιχων Γερμανών μαθητών και οι συνοδοί καθηγητές διέμειναν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές υποδέχθηκαν ο αντιδήμαρχος της πόλης Fürth και ο Διευθυντής του Heinrich Schliemann Gymnasium και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους επισκέφθηκαν το Γερμανικό σχολείο όπου και παρακολούθησαν κάποια από τα διδασκόμενα μαθήματα. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στην πόλη Fürth, στα περίχωρα της πόλης, καθώς και στην πόλη της Νυρεμβέργης.
 
Επίσκεψη των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου στο Heinrich Schliemann Gymnasium


Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium

 
Αδελφοποίηση Ομιλία του Δημάρχου της Fürth Παρουσίαση από την επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου στη Fürth
Η πρόσκληση του Heinrich Schliemann Gymnasium για την αποχαιρετιστήρια βραδιά Η ομιλία του Δημάρχου της Fürth στην υποδοχή της Ελληνικής αποστολής Παρουσίαση από την επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου στη Fürth
 
  2015 – 2016  
 
Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου στα πλαίσια της αδελφοποίησης με το Heinrich Schliemann Gymnasium της πόλης Fürth της Γερμανίας και την ευρύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη δεσμών με τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γερμανικό σχολείο, κατά το διάστημα από 26/11/2015 έως και 02/12/2015. Η μετάβαση καθώς και η επιστροφή των μαθητών και των συνοδών καθηγητών έγινε αεροπορικώς. Στην εκπαιδευτική επίσκεψη συμμετείχαν σε σύνολο οκτώ (8) μαθητές (έξι (6) κορίτσια και δύο (2) αγόρια). Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Κατσικαλή Βασιλική και συνοδός ο κ. Πασχάλης Αναστάσιος.
Η επίσκεψη είχε ως κεντρικό πυρήνα τη συνεργασία των μαθητών των δύο χωρών και περιλάμβανε επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και βιομηχανικές περιοχές της Γερμανίας. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από τις οικογένειες των αντίστοιχων Γερμανών μαθητών και οι συνοδοί καθηγητές διέμειναν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές υποδέχθηκαν ο αντιδήμαρχος της πόλης Fürth και ο Διευθυντής του Heinrich Schliemann Gymnasium και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους επισκέφθηκαν το Γερμανικό σχολείο όπου και παρακολούθησαν κάποια από τα διδασκόμενα μαθήματα, ξεναγήθηκαν στα περίχωρα της πόλης Fürth καθώς και στην ίδια την πόλη και συμμετείχαν στα εγκαίνια της Χριστουγεννιάτικης αγοράς. Επίσης, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στην πόλη της Νυρεμβέργης και επισκέφθηκαν τη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.
 
Επίσκεψη των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου στο Heinrich Schliemann Gymnasium


Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium

 
Το ίδιο σχολικό έτος, στα πλαίσια της ανταλλαγής μαθητών με το Heinrich Schliemann Gymnasium, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Γερμανικού σχολείου στο Ξυλόκαστρο, το διάστημα από 12/03/2016 έως και 19/03/2016. Η αποστολή του Γερμανικού σχολείου αποτελούνταν από δύο (2) καθηγητές και οκτώ (8) μαθητές. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της Γερμανικής αποστολής στο Ξυλόκαστρο, πραγματοποιήθηκε υποδοχή στο Δημαρχείο του Ξυλοκάστρου, ξενάγηση στην πόλη, επίσκεψη και ξενάγηση στους χώρους του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου και ημερήσια επίσκεψη στην Αρχαία Κόρινθο, το ναό του Αγίου Γεωργίου της Ζάχολης και το Δερβένι.
 
Επίσκεψη των μαθητών του Heinrich Schliemann Gymnasium στο Ξυλόκαστρο


Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
germany el 2015 2016 20
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
germany el 2015 2016 19
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  germany el 2015 2016 20 Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  germany el 2015 2016 19 Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium  Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium

 
  2014 – 2015  
 
Στις 10/10/2014, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση με θέμα: “Επίσκεψη μαθητών του σχολείου μας στο σχολείο Heinrich Schliemann Gymnasium της Fürth Βαυαρίας της Γερμανίας” και αποφάσισε την πραγματοποίηση της ανωτέρω επίσκεψης, στα πλαίσια της αδελφοποίησης των δύο σχολείων. Η επίσκεψη έχει ως κεντρικό πυρήνα τη συνεργασία των μαθητών των δύο χωρών και περιλαμβάνει επισκέψεις σε πολιτιστικούς και βιομηχανικούς χώρους της Γερμανίας. Η μετάβαση της Ελληνικής αποστολής στη Γερμανία, καθώς και η επιστροφή στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε αεροπορικώς. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη φιλοξενία των μαθητών από Γερμανικές οικογένειες, την υποδοχή της Ελληνικής αποστολής στο χώρο του Heinrich Schliemann Gymnasium, επίσκεψη και υποδοχή της Ελληνικής αποστολής στο Δημαρχείο της πόλης, παρακολούθηση μαθημάτων στο σχολείο, ξενάγηση στην πόλη της Fürth και επίσκεψη στο μουσείο της πόλης, ξενάγηση στην παλιά πόλη της Νυρεμβέργης και επίσκεψη στο Μουσείο Μεταφορών της πόλης, επίσκεψη στην πόλη της Φραγκφούρτης και τέλος, διοργάνωση αποχαιρετιστήριας βραδιάς για την αποχώρηση της Ελληνικής αποστολής. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 20/11/2014 έως και 26/11/2014. Αρχηγός της επίσκεψης ορίστηκε η κ. Κατσικαλή Βασιλική με συνοδό εκπαιδευτικό τον κ. Πασχάλη Αναστάσιο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών που αφορούν στην έγκριση για τη μετακίνησή τους, έχουν παραληφθεί και φυλάσσονται στο σχολείο.
 
Επίσκεψη των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου στο Heinrich Schliemann Gymnasium


Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium

 
  2010 – 2011  
 
Επίσκεψη των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου στο Heinrich Schliemann Gymnasium


Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium

 
  2009 – 2010  
 
Επίσκεψη των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου στο Heinrich Schliemann Gymnasium


Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium
Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium Αδελφοποίηση με το Heinrich Schliemann Gymnasium