Σύλλογος Γονέων – Δραστηριότητες 2016 – 2017


  Δεκέμβριος 2016  


Σύλλογος Γονέων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. Κατόπιν κοινής απόφασης, εκλέχθηκαν:
 
Πρόεδρος Γρουμπός Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Σαρανταυγά Γεωργία
Γραμματέας Χατζηδουκάκη Χαρά
Ταμίας Ντόμαλης Παναγιώτης
Μέλος Σπυροπούλου Μαρία