Εργασίες Μαθητών 2011 – 2012

 
Εργασίες μαθητών της Α’ Τάξης στο μάθημα της Βιολογίας
 
Η Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής Εργασία με θέμα: «Η Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής»
Η νυχτερίδα Εργασίες μαθητών με θέμα: «Η νυχτερίδα είναι θηλαστικό το οποίο μπορεί να πετά. Ποιες προσαρμογές τη βοηθούν;»
Η νυχτερίδα
Η νυχτερίδα
Θερμαντικά Σώματα, Δίκτυο σωληνώσεων, Κυκλοφορητής και αντιστοίχιση με τα όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου Εργασία με θέμα: «Τα Θερμαντικά Σώματα, το Δίκτυο σωληνώσεων, ο Κυκλοφορητής και αντιστοίχιση των οργάνων αυτών με τα όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου»
Η Νόσος των Δυτών Εργασία με θέμα: «Η Νόσος των Δυτών»
Η Αναπνοή Εργασία με θέμα: «Η Αναπνοή»
Το Κάπνισμα Εργασία με θέμα: «Το Κάπνισμα»
 
Εργασίες μαθητών της Β’ Τάξης στο μάθημα της Χημείας
 
Εργασίες μαθητών στη Χημεία Εργασίες μαθητών στη Χημεία Εργασίες μαθητών στη Χημεία
 
Μόλυνση - Ρύπανση του νερού Εργασία με θέμα: «Μόλυνση – Ρύπανση του νερού»
Ρύπανση - Μόλυνση - Λύματα Εργασία με θέμα: «Ρύπανση – Μόλυνση – Λύματα»
Ευτροφισμός - Βιοσυσσώρευση - Οικοσύστημα Εργασία με θέμα: «Ευτροφισμός – Βιοσυσσώρευση, Οικοσύστημα, Ρύπανση – Μόλυνση – Λύματα και Ρύπανση Υδάτινου Οικοσυστήματος»
Οικοσύστημα και Ρύπανση - Μόλυνση - Λύματα Εργασία με θέμα: «Οικοσύστημα και Ρύπανση – Μόλυνση – Λύματα»
Συμβολισμοί των Χημικών Στοιχείων και των Χημικών Ενώσεων Εργασία με θέμα: «Συμβολισμοί των Χημικών Στοιχείων και των Χημικών Ενώσεων»
 
Εργασίες μαθητών της Γ’ Τάξης στο μάθημα της Χημείας
 
Εργασίες μαθητών με θέμα: «Η Χημεία του Άνθρακα». Οι μαθητές εργάστηκαν με το LAMS (Learning Αctivity Management System) στην υποενότητα: Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο – Πετροχημικά και Πολυμερή
Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα