Εργασίες Μαθητών 2011 – 2012

 
Εργασίες μαθητών της Α’ Τάξης στο μάθημα της Βιολογίας
 
Η Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής Εργασία με θέμα: “Η Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής”
Η νυχτερίδα Εργασίες μαθητών με θέμα: “Η νυχτερίδα είναι θηλαστικό το οποίο μπορεί να πετά. Ποιες προσαρμογές τη βοηθούν;”
Η νυχτερίδα
Η νυχτερίδα
Θερμαντικά Σώματα, Δίκτυο σωληνώσεων, Κυκλοφορητής και αντιστοίχιση με τα όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου Εργασία με θέμα: “Τα Θερμαντικά Σώματα, το Δίκτυο σωληνώσεων, ο Κυκλοφορητής και αντιστοίχιση των οργάνων αυτών με τα όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου”
Η Νόσος των Δυτών Εργασία με θέμα: “Η Νόσος των Δυτών”
Η Αναπνοή Εργασία με θέμα: “Η Αναπνοή”
Το Κάπνισμα Εργασία με θέμα: “Το Κάπνισμα”
 
Εργασίες μαθητών της Β’ Τάξης στο μάθημα της Χημείας
 
Εργασίες μαθητών στη Χημεία Εργασίες μαθητών στη Χημεία Εργασίες μαθητών στη Χημεία
 
Μόλυνση - Ρύπανση του νερού Εργασία με θέμα: “Μόλυνση – Ρύπανση του νερού”
Ρύπανση - Μόλυνση - Λύματα Εργασία με θέμα: “Ρύπανση – Μόλυνση – Λύματα”
Ευτροφισμός - Βιοσυσσώρευση - Οικοσύστημα Εργασία με θέμα: “Ευτροφισμός – Βιοσυσσώρευση, Οικοσύστημα, Ρύπανση – Μόλυνση – Λύματα και Ρύπανση Υδάτινου Οικοσυστήματος”
Οικοσύστημα και Ρύπανση - Μόλυνση - Λύματα Εργασία με θέμα: “Οικοσύστημα και Ρύπανση – Μόλυνση – Λύματα”
Συμβολισμοί των Χημικών Στοιχείων και των Χημικών Ενώσεων Εργασία με θέμα: “Συμβολισμοί των Χημικών Στοιχείων και των Χημικών Ενώσεων”
 
Εργασίες μαθητών της Γ’ Τάξης στο μάθημα της Χημείας
 
Εργασίες μαθητών με θέμα: “Η Χημεία του Άνθρακα”. Οι μαθητές εργάστηκαν με το LAMS (Learning Αctivity Management System) στην υποενότητα: Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο – Πετροχημικά και Πολυμερή
Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα Η Χημεία του Άνθρακα