Α’ Γυμνασίου – Μαθήματα

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Α’ Γυμνασίου  


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ
»  Γλωσσική Διδασκαλία 3
»  Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
»  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
»  Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2
»  Μαθηματικά 4
»  Φυσική 1
»  Βιολογία 1
»  Γεωλογία – Γεωγραφία 1
»  Ιστορία 2
»  Θρησκευτικά 2
»  Αγγλικά 2
»  Γαλλικά / Γερμανικά 2
»  Οικιακή Οικονομία 1
»  Φυσική Αγωγή 2
»  Τεχνολογία 1
»  Πληροφορική 2
»  Μουσική 1
»  Καλλιτεχνικά 1
»  Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1
   ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 33
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων, καθώς και για τα Διδακτικά Πακέτα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.