Αγωγή Σταδιοδρομίας

 
Το σχολείο μας συμμετείχε σε προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας το σχολικό έτος 2009 – 2010 με θέμα τα “Πράσινα Επαγγέλματα” και το σχολικό έτος 2010 – 2011 με θέμα “Αντικατοπτρισμοί και Αντανακλάσεις”.
 
 
  2010 – 2011  


Αγωγή Σταδιοδρομίας

Αντικατοπτρισμοί και Αντανακλάσεις
Τη σχολική χρονιά 2010 – 2011 το σχολείο μας υλοποίησε το πρόγραμμα “Αντικατοπτρισμοί και Αντανακλάσεις” Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν οι μαθητές της Γ’ Τάξης, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ. Παπαδοπούλου Μαρία. Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός αναμνηστικού εντύπου, το οποίο παρουσιάζει την προσωπικότητα του κάθε μαθητή μέσα από τα δικά του μάτια και τα μάτια των συμμαθητών του.
Στην προσπάθεια αυτή οι μαθητές φωτογράφησαν, βιντεοσκόπησαν, ζωγράφισαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους συμμαθητές τους με θετικό τρόπο για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, επεξεργάστηκαν το υλικό και το προετοίμασαν για εκτύπωση.
Τα έντυπα που δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές για την έκφραση των απόψεών τους ήταν: το Έντυπο Αξιολόγησης του Εαυτού, το Έντυπο Αξιολόγησης του Συμμαθητή και το Έντυπο Αξιολόγησης της Συμμαθήτριας.
 
Αγωγή Σταδιοδρομίας Αγωγή Σταδιοδρομίας
 
  2009 – 2010  
 
Αγωγή Σταδιοδρομίας Πράσινα Επαγγέλματα
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε από το σχολείο μας το σχολικό έτος 2009 – 2010, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ. Παπαδοπούλου Μαρία. Εδώ θα βρείτε το σχετικό υλικό που αναπτύχθηκε για το πρόγραμμα.