Επισκέψεις 2019 – 2020

 
»  Ωνάσειος Βιβλιοθήκη – Τυπογραφείο Νικολάου Βοζίκη
Ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Μαυρόπουλου Ανδρόνικου και αποφάσισε να πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη για τους μαθητές της Γ’ Τάξης στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη και στο Τυπογραφείο του Νικολάου Βοζίκη. Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 33120/ΓΔ4/06-03-2017 από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις εκδρομές με αριθμό φύλλου 681 (τεύχος Δεύτερο), καθώς και τη χρησιμότητα της παραπάνω επίσκεψης, αποφάσισε την πραγματοποίησή της στις 07/02/2020. Στην εκδρομή συμμετείχαν 40 μαθητές της Γ’ Τάξης επί συνόλου 46 μαθητών, υπερκαλύπτοντας το 70% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/02-10-2011 (Άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές και μετακινήσεις των σχολείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω εκδρομή βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή.
Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε ο εκπαιδευτικός κ. Πασχάλης Αναστάσιος και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Προύβα Θεοδώρα και κ. Τερζής Γεώργιος.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:15 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 16:00 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε άφιξη στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη και παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την Ιστορία της Τυπογραφίας, μετάβαση στο Τυπογραφείο του Νικολάου Βοζίκη στην περιοχή του Κολωνού όπου και παρουσιάστηκαν παραδοσιακές μέθοδοι τυπογραφίας, αναχώρηση για την Κόρινθο και στάση σε πολυχώρο της περιοχής για ξεκούραση και φαγητό και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο στο χώρο του σχολείου.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις
 
»  Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Μαυρόπουλου Ανδρόνικου και αποφάσισε να πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη για τους μαθητές της Α’ Τάξης στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 33120/ΓΔ4/06-03-2017 από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις εκδρομές με αριθμό φύλλου 681 (τεύχος Δεύτερο), καθώς και τη χρησιμότητα της παραπάνω επίσκεψης, αποφάσισε την πραγματοποίησή της στις 05/02/2020. Στην εκδρομή συμμετείχαν 48 μαθητές της Α’ Τάξης επί συνόλου 67 μαθητών, υπερκαλύπτοντας το 70% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/02-10-2011 (Άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές και μετακινήσεις των σχολείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω εκδρομή βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή.
Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Μπέκου Φωτεινή και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Κατσικαλή Βασιλική και κ. Κλαδούχου Κωνσταντίνα.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:15 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 16:00 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε άφιξη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και παρακολούθηση της διαδραστικής παράστασης για την Αρχαία Αγορά της Αθήνας, στάση και παραμονή σε πολυχώρο για ξεκούραση και φαγητό και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο στο χώρο του σχολείου.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις
 
»  Επίσκεψη στην Αθήνα
Ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Μαυρόπουλου Ανδρόνικου και αποφάσισε να πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη για τους μαθητές της Α’ Τάξης στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και για τους μαθητές της Β’ και της Γ’ Τάξης στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών. Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 33120/ΓΔ4/06-03-2017 από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις εκδρομές με αριθμό φύλλου 681 (τεύχος Δεύτερο), καθώς και τη χρησιμότητα της παραπάνω εκδρομής, αποφάσισε την πραγματοποίησή της στις 20/12/2019. Στην εκδρομή συμμετείχαν 127 μαθητές επί συνόλου 149 μαθητών, υπερκαλύπτοντας το 70% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/02-10-2011 (Άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές και μετακινήσεις των σχολείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω εκδρομή βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή.
Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε ο Διευθυντής του σχολείου κ. Μαυρόπουλος Ανδρόνικος και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Δαμάλα Αναστασία, κ. Κανιούρα Ουρανία, κ. Κλαδούχου Κωνσταντίνα, κ. Μπέκου Φωτεινή, κ. Πασχάλης Αναστάσιος, κ. Προύβα Θεοδώρα και κ. Τερζής Γεώργιος.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:15 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 18:30 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών, ξενάγηση και παρακολούθηση των εκθεμάτων στα μουσεία, μετάβαση και παραμονή σε πολυχώρο στην περιοχή του Αμαρουσίου για ξεκούραση και φαγητό και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο στο χώρο του σχολείου.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις
 
»  Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
Ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Μαυρόπουλου Ανδρόνικου με θέμα: “Έγκριση συμμετοχής της Γ’ Τάξης στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 33120/ΓΔ4/06-03-2017 από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις εκδρομές με αριθμό φύλλου 681 (τεύχος Δεύτερο), εγκρίνει τη συμμετοχή των μαθητών της Γ’ Τάξης στο παραπάνω πρόγραμμα με τίτλο “Οι Ιππότες της Οδικής Ασφάλειας” και “Κάν’το σωστά”. Η παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Λύκειο Δερβενίου στις 03/12/2019. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 45 μαθητές της Γ’ Τάξης επί συνόλου 46 μαθητών, υπερκαλύπτοντας το 70% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Η μετακίνηση των μαθητών στο Δερβένι πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/02-10-2011 (Άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές και μετακινήσεις των σχολείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω επίσκεψη βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή.
Αρχηγός της επίσκεψης ορίστηκε ο Διευθυντής του σχολείου κ. Μαυρόπουλος Ανδρόνικος και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Πασχάλης Αναστάσιος και Τερζής Γεώργιος.
Η αναχώρηση για το Δερβένι πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:30 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 14:00 το μεσημέρι, στο χώρο του σχολείου.
Η επίσκεψη περιλάμβανε παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) Πάνος Μυλωνάς, παραμονή στο Τουριστικό Περίπτερο του Δερβενίου για φαγητό και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο στο χώρο του σχολείου.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις
 
»  Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας
Ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Μαυρόπουλου Ανδρόνικου και αποφάσισε να πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη για τους μαθητές της Α’ Τάξης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας. Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 33120/ΓΔ4/06-03-2017 από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις εκδρομές με αριθμό φύλλου 681 (τεύχος Δεύτερο), καθώς και τη χρησιμότητα της παραπάνω επίσκεψης, αποφάσισε την πραγματοποίησή της στις 28/11/2019. Στην εκδρομή συμμετείχαν 52 μαθητές της Α’ Τάξης επί συνόλου 65 μαθητών, υπερκαλύπτοντας το 70% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/02-10-2011 (Άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές και μετακινήσεις των σχολείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω εκδρομή βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή.
Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Κλαδούχου Κωνσταντίνα και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Άλτα Βασιλική, κ. Δαμάλα Αναστασία και κ. Προύβα Θεοδώρα.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:15 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 16:00 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε άφιξη στον Αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας, ξενάγηση και παρακολούθηση των εκθεμάτων του Μουσείου, αναχώρηση για την Κόρινθο και παραμονή σε πολυχώρο της περιοχής για ξεκούραση και φαγητό και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο στο χώρο του σχολείου.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις
 
»  Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Μαυρόπουλου Ανδρόνικου και αποφάσισε να πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη για τους μαθητές της Β’ Τάξης στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 33120/ΓΔ4/06-03-2017 από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις εκδρομές με αριθμό φύλλου 681 (τεύχος Δεύτερο), καθώς και τη χρησιμότητα της παραπάνω επίσκεψης, αποφάσισε την πραγματοποίησή της στις 07/11/2019. Στην εκδρομή συμμετείχαν 36 μαθητές της Β’ Τάξης επί συνόλου 46 μαθητών, υπερκαλύπτοντας το 70% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/02-10-2011 (Άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές και μετακινήσεις των σχολείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω εκδρομή βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή.
Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Μπέκου Φωτεινή και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Κανιούρα Ουρανία και κ. Κλαδούχου Κωνσταντίνα.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:00 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 16:00 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε άφιξη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης “Όλιβερ Τουίστ”, στάση και παραμονή σε πολυχώρο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου για ξεκούραση και φαγητό και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο στο χώρο του σχολείου.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις
 
»  Βουλή των Ελλήνων
Ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Μαυρόπουλου Ανδρόνικου και αποφάσισε να πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη για τους μαθητές της Γ’ Τάξης στη Βουλή των Ελλήνων. Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 33120/ΓΔ4/06-03-2017 από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις εκδρομές με αριθμό φύλλου 681 (τεύχος Δεύτερο), καθώς και τη χρησιμότητα της παραπάνω επίσκεψης, αποφάσισε την πραγματοποίησή της στις 17/10/2019. Στην εκδρομή συμμετείχαν 46 μαθητές της Γ’ Τάξης επί συνόλου 46 μαθητών.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/02-10-2011 (Άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές και μετακινήσεις των σχολείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω εκδρομή βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή.
Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Κλημεντιώτη Δήμητρα και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Κλαδούχου Κωνσταντίνα και κ. Μπέκου Φωτεινή.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:15 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 18:30 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε ξενάγηση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στάση για ξεκούραση και φαγητό, ξενάγηση στους χώρους της Βουλής των Ελλήνων και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο στο χώρο του σχολείου.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις