Επισκέψεις 2009 – 2010

 
»  Βουλή των Ελλήνων
Στις 4 Απριλίου 2010 η Γ’ Τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων. Την επίσκεψη διοργάνωσαν οι εκπαιδευτικοί κ. Δαμάλα Αναστασία, κ. Ράλλη Χριστίνα και κ. Τσαμοπούλου Μαρία.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις
 
»  Σαντορίνη
Τον Απρίλιο 2010 το σχολείο μας πραγματοποίησε επίσκεψη στη Σαντορίνη, στα πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων της τριήμερης εκδρομής της Γ’ Τάξης. Η επίσκεψη διοργανώθηκε με σχετική πρόταση που κατατέθηκε, από την εκπαιδευτικό κ. Σμυρνή Σοφία. Με την επιστροφή τους από τη Σαντορίνη, οι μαθητές δημιούργησαν video σχετικό με την επίσκεψή τους στο νησί.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις
 
»  Κ.Α.Π.Η. Ξυλοκάστρου
Τον Απρίλιο 2010 η Α’ Τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κ.Α.Π.Η. Ξυλοκάστρου στα πλαίσια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, όπου οι μαθητές παρακολούθησαν τη διαδικασία δημιουργίας τοπικής παραδοσιακής φορεσιάς. Η επίσκεψη διοργανώθηκε από την εκπαιδευτικό κ. Αλεξίου Αγγελική για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius. Με το πέρας της επίσκεψης, οι μαθητές δημιούργησαν σχετικό video στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Επισκέψεις
 
»  Χαμόγελο του Παιδιού
Το Μάιο 2010 το σχολείο μας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Χαμόγελο του Παιδιού. Η επίσκεψη διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό κ. Μπάικα Νικόλαο.
Επισκέψεις Επισκέψεις