Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Fürth

Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου στα πλαίσια της αδελφοποίησης με το Heinrich Schliemann Gymnasium της πόλης Fürth της Γερμανίας και την ευρύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη δεσμών με τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην πόλη Fürth της Γερμανίας και στο Γερμανικό σχολείο, κατά το διάστημα από 21/02/2019 έως και 27/02/2019.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Ο Σύλλογος Καθηγητών του σχολείου, αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εγκυκλίους, αποφάσισε και ενέκρινε την υλοποίηση των παρακάτω Πολιτιστικών Προγραμμάτων:

  • Αδελφοποίηση του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου με το Heinrich Schliemann Gymnasium, ως βάση αλληλοκατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των σχολικών κοινοτήτων.
  • Η Αρχαία Ελλάδα, ζωντανή στη Γερμανική γλώσσα και κουλτούρα (Λογοτεχνία, Επιστήμες, Τεχνολογία, Καθημερινή επικοινωνία).

Τα Προγράμματα αυτά, θα πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου κάθε Τετάρτη από τις 13:15 μέχρι και τις 14:45 (το Πρώτο Πρόγραμμα) και κάθε Παρασκευή από τις 13:15 μέχρι και τις 14:45 (το Δεύτερο Πρόγραμμα), μετά το τέλος του διδακτικού ωραρίου. Η χρονική τους διάρκεια ορίζεται από το Δεκέμβριο 2018 έως και τον Απρίλιο 2019.

Πρώτο Πρόγραμμα

Στο Πρώτο Πρόγραμμα, υπεύθυνη ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Κατσικαλή Βασιλική και συμμετείχε και ο εκπαιδευτικός κ. Πασχάλης Αναστάσιος. Το Πρόγραμμα αυτό, έχει στόχο την απόκτηση διαπολιτισμικής παιδείας και τη διαρκή συναδέλφωση, συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των αδελφοποιημένων σχολείων.
Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Fürth, ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου έλαβε υπόψη του:

  • την υπ. αριθμ.: 1/1898/18-10-1993 διαταγή του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί εκπαιδευτικών μαθητικών ανταλλαγών με σχολεία του εξωτερικού.
  • την υπ. αριθμ.: 84272/01-12-2003 διαταγή του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί εκπαιδευτικών ανταλλαγών – αδελφοποιήσεων και μεταβάσεων σχολείων στο εξωτερικό.
  • την υπ. αριθμ.: 129287/Γ2/02-12-2011 (Άρθρο 5) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  • τις πάγιες εκπαιδευτικές ανταλλαγές του σχολείου μας με το Heinrich Schliemann Gymnasium.
  • το γεγονός ότι το παραπάνω σχολείο πραγματοποιεί αντίστοιχη επίσκεψη στο σχολείο μας.

Η μετάβαση καθώς και η επιστροφή των μαθητών και των συνοδών καθηγητών έγινε αεροπορικώς. Στην εκπαιδευτική επίσκεψη συμμετείχαν δεκατρείς (13) μαθητές (έξι (6) αγόρια και επτά (7) κορίτσια). Αρχηγός της επίσκεψης ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Κατσικαλή Βασιλική και συνοδός ο εκπαιδευτικός κ. Πασχάλης Αναστάσιος. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών που αφορούν στην έγκριση της μετακίνησής τους έχουν παραληφθεί και φυλάσσονται στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.
Η εκδρομή περιλάμβανε επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και βιομηχανικές περιοχές της Γερμανίας. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από τις οικογένειες των αντίστοιχων Γερμανών μαθητών και οι συνοδοί καθηγητές διέμειναν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές υποδέχθηκαν ο αντιδήμαρχος της πόλης Fürth και ο Διευθυντής του Heinrich Schliemann Gymnasium και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους επισκέφθηκαν το Γερμανικό σχολείο όπου και παρακολούθησαν κάποια από τα διδασκόμενα μαθήματα. Επίσης, επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στην πόλη Fürth, στα περίχωρα της πόλης, καθώς και στην πόλη της Νυρεμβέργης.

Δεύτερο Πρόγραμμα

Στο Δεύτερο Πρόγραμμα υπεύθυνη ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Κατσικαλή Βασιλική. Το Πρόγραμμα αυτό, έχει στόχο την απόκτηση διαπολιτισμικής παιδείας αλλά και τη συνειδητοποίηση από τους μαθητές ότι η γνώση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας προσφέρει τη δυνατότητα για βαθύτερη κατανόηση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των νεότερων γλωσσών. Στο Πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν δεκατρείς (13) μαθητές (έξι (6) αγόρια και επτά (7) κορίτσια).