Καθήκοντα Επιμελητών

Ενημέρωση Γονέων

Ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός κάθε τμήματος ορίζει δυο (2) μαθητές ως επιμελητές, ένα ζευγάρι για κάθε εβδομάδα του σχολικού έτους, εκ περιτροπής. Ο ορισμός των επιμελητών γίνεται είτε με αλφαβητική σειρά από τον κατάλογο των μαθητών του τμήματος είτε με κάποια άλλη σειρά, κατά την κρίση του Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού και σε συνεργασία με τη μαθητική κοινότητα του τμήματος. Ο κατάλογος των επιμελητών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος, ένα αντίγραφό του τηρείται στο αρχείο του Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού και άλλο ένα αντίγραφο κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου.

Οι επιμελητές:

 • Προσέρχονται στο Σχολείο έγκαιρα και ελέγχουν αν η αίθουσα είναι καθαρή και η έδρα και τα θρανία είναι τακτοποιημένα. Εάν δεν είναι, το αναφέρουν στον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό του τμήματος.
 • Είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας, την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους και τακτοποιούν τα θρανία που τυχόν έχουν μετακινηθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Καθαρίζουν τον πίνακα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και φροντίζουν για την ύπαρξη των απαραίτητων μέσων (μαρκαδόροι, κιμωλίες, σπόγγος καθώς και ότι άλλο χρειαστεί) για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος της επόμενης διδακτικής ώρας.
 • Σε συνεννόηση με το Διδάσκοντα Εκπαιδευτικό μεταφέρουν στην αίθουσα τα αναγκαία εποπτικά μέσα διδασκαλίας του μαθήματος, τα οποία και επανατοποθετούν στη θέση τους μετά το τέλος της διδασκαλίας.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φροντίζουν για τον αερισμό της αίθουσας ανοίγοντας τα παράθυρα, την εκκένωση της αίθουσας από τους συμμαθητές τους και απαγορεύουν αυστηρά την είσοδο σε οποιονδήποτε, εκτός αν έχουν γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου. Εάν οι συμμαθητές τους δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις τους, το αναφέρουν στον Εφημερεύοντα ή τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό του τμήματος.
 • Σε κάθε διάλειμμα είναι απαραίτητη η παρουσία και των δύο (02) επιμελητών στην αίθουσα και δεν απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τους χώρους ευθύνης τους.
 • Σε περίπτωση κενού, οι επιμελητές οφείλουν να παραμένουν μέσα στην αίθουσα και να την επιτηρούν. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, παραλαμβάνουν το κλειδί της αίθουσας από τη Διεύθυνση του σχολείου και την κλειδώνουν, έχοντας όμως πάντα οι ίδιοι την ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει. Στο τέλος της διδακτικής ώρας ξεκλειδώνουν την αίθουσα, παραδίδουν το κλειδί στη Διεύθυνση του σχολείου και αναλαμβάνουν πάλι τα καθήκοντά τους.
 • Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά ή ρύπανση στον Εφημερεύοντα ή τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό του τμήματος, είτε αυτή προέρχεται από μαθητές του σχολείου είτε από οποιονδήποτε άλλο.
 • Μετά το τέλος των μαθημάτων αποχωρούν τελευταίοι από την αίθουσα, αφού προηγουμένως καθαρίσουν τον πίνακα, μαζέψουν οτιδήποτε ξέχασαν οι συμμαθητές τους μέσα στην αίθουσα και τα παραδώσουν στη Διεύθυνση του Σχολείου.
 • Η υπηρεσία των επιμελητών διαρκεί μια εβδομάδα. Αρχίζει το πρωί της Δευτέρας και λήγει μετά την τελευταία διδακτική ώρα της Παρασκευής. Επιμελητές που εκτελούν τα καθήκοντά τους πλημμελώς, διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρούνται από τη Διεύθυνση.
 • Εάν αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ενημερώνουν τον Εφημερεύοντα ή τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό του τμήματος και τέλος τη Διεύθυνση του σχολείου.