Μαθητικό Δυναμικό

Μαθητικό Δυναμικό

Το Μαθητικό Δυναμικό του σχολείου μας, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα MySchool του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για το σχολικό έτος 2017 – 2018 έχει ως εξής:


Α ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Α1 13 16 29
Τμήμα Α2 16 10 26
Σύνολο 29 26 55


Β ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Β1 16 7 23
Τμήμα Β2 17 7 24
Σύνολο 33 14 47


Γ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Γ1 10 8 18
Τμήμα Γ2 8 11 19
Τμήμα Γ3 9 11 20
Σύνολο 27 30 57