Μαθητικό Δυναμικό

Μαθητικό Δυναμικό

Το Μαθητικό Δυναμικό του σχολείου μας, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα MySchool του Υ.ΠΑΙ.Θ., για το σχολικό έτος 2019 – 2020 έχει ως εξής:


Α’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Α1 13 8 21
Τμήμα Α2 11 9 20
Τμήμα Α3 18 8 26
Σύνολο 42 25 67


Β’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Β1 13 10 23
Τμήμα Β2 13 10 23
Σύνολο 26 20 46


Γ’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Γ1 9 15 24
Τμήμα Γ2 12 10 22
Σύνολο 21 25 46