Μαθητικό Δυναμικό

Μαθητικό Δυναμικό

Το Μαθητικό Δυναμικό του σχολείου μας, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα MySchool του Υ.ΠΑΙ.Θ., για το σχολικό έτος 2021 – 2022 έχει ως εξής:


Α’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Α1 13 9 22
Τμήμα Α2 11 10 21
Σύνολο 24 19 43

 

Β’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Β1 6 15 21
Τμήμα Β2 12 9 21
Τμήμα Β3 10 7 17
Σύνολο 28 31 59

 

Γ’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Γ1 11 8 19
Τμήμα Γ2 11 9 20
Τμήμα Γ3 12 5 17
Σύνολο 34 22 56