Μαθητικό Δυναμικό

Μαθητικό Δυναμικό

Το Μαθητικό Δυναμικό του σχολείου μας, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα MySchool του Υ.ΠΑΙ.Θ.A., για το σχολικό έτος 2023 – 2024 έχει ως εξής:


Α’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Α1 6 13 19
Τμήμα Α2 10 6 16
Τμήμα Α3 9 6 15
Σύνολο 25 25 50

 

Β’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Β1 9 13 22
Τμήμα Β2 15 8 23
Σύνολο 24 21 45

 

Γ’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Γ1 15 9 24
Τμήμα Γ2 11 8 19
Σύνολο 26 17 43