Μαθητικό Δυναμικό

Μαθητικό Δυναμικό

Το Μαθητικό Δυναμικό του σχολείου μας, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα MySchool του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για το σχολικό έτος 2017 – 2018 έχει ως εξής:


Α ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Α1 13 16 29
Τμήμα Α2 14 10 24
Σύνολο 27 26 53


Β ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Β1 14 7 21
Τμήμα Β2 16 7 23
Σύνολο 30 14 44


Γ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Γ1 10 8 18
Τμήμα Γ2 8 11 19
Τμήμα Γ3 9 11 20
Σύνολο 27 30 57