Μαθητικό Δυναμικό

Μαθητικό Δυναμικό

Το Μαθητικό Δυναμικό του σχολείου μας, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα MySchool του Υ.ΠΑΙ.Θ., για το σχολικό έτος 2020 – 2021 έχει ως εξής:


Α’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Α1 6 15 21
Τμήμα Α2 12 10 22
Τμήμα Α3 12 8 20
Σύνολο 30 33 63


Β’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Β1 13 8 21
Τμήμα Β2 11 9 20
Τμήμα Β3 12 6 18
Σύνολο 36 23 59


Γ’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Γ1 13 10 23
Τμήμα Γ2 13 9 22
Σύνολο 26 19 45