Μαθητικό Δυναμικό

Μαθητικό Δυναμικό

Το Μαθητικό Δυναμικό του σχολείου μας, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα MySchool του Υ.ΠΑΙ.Θ., για το σχολικό έτος 2018 – 2019 έχει ως εξής:


Α’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Α1 15 10 25
Τμήμα Α2 14 9 23
Σύνολο 29 19 48


Β’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Β1 10 15 25
Τμήμα Β2 12 9 21
Σύνολο 22 24 46


Γ’ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Γ1 14 6 20
Τμήμα Γ2 15 8 23
Σύνολο 29 14 43