Μαθητικό Δυναμικό

Μαθητικό Δυναμικό

Το Μαθητικό Δυναμικό του σχολείου μας, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα MySchool του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για το σχολικό έτος 2016 – 2017 έχει ως εξής:


Α ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Α1 17 8 25
Τμήμα Α2 16 8 24
Σύνολο 33 16 49


Β ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Β1 11 8 19
Τμήμα Β2 9 11 20
Τμήμα Β3 10 11 21
Σύνολο 30 30 60


Γ ΤΑΞΗ
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Τμήμα Γ1 14 8 22
Τμήμα Γ2 8 17 25
Σύνολο 22 25 47