Εργασίες Μαθητών 2014 – 2015

 
Εργασίες μαθητών της Α’ και Β’ Τάξης στο μάθημα της Τεχνολογίας


 
Video με εργασία των μαθητών της Γ’ Τάξης (Τμήμα Γ2) στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από την ενότητα Κρητική Λογοτεχνία: Βιτσέντσος Κορνάρος, “Ερωτόκριτος”
 
 
Video που δημιούργησαν οι μαθητές, στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου
 
 
Παρουσίαση που δημιούργησαν οι μαθητές, στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου
 
Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου Παρουσίαση των μαθητών από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου