Επισκέψεις 2016 – 2017

 
»  Ναύπλιο
Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Κορδαλή Παναγιώτη με θέμα: “Ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο”. Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εγκυκλίους περί εκδρομών και συγκεκριμένα την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις εκδρομές (Αριθμός Φύλλου: 681/06-03-2017 Τεύχος Δεύτερο) και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό: 33120/ΓΔ4/06-03-2017 (άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές – μετακινήσεις των μαθητών των Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας που επιτρέπει τη μετακίνηση συγκεκριμένων μαθητών στο εσωτερικό κατά τις εργάσιμες ημέρες, αλλά και τη σκοπιμότητα της πραγματοποίησης μιας εκδρομής σε τέτοια περιοχή, προκειμένου οι μαθητές να επισκεφθούν χώρο με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αποφάσισε ομόφωνα της πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής των μαθητών στο Ναύπλιο. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις 16/05/2017.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, ενώ οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή. Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Κορδαλής Παναγιώτης και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Δαμάλα Αναστασία, κ. Δημοπούλου Γεωργία, κ. Εσμερλής Νικόλαος, κ. Κατσικαλή Βασιλική, κ. Πασχάλης Αναστάσιος και κ. Τερζής Γεώργιος.
Στην εκδρομή συμμετείχαν 130 μαθητές σε σύνολο 160, υπερκαλύπτοντας το 75% των μαθητών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:30 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 20:00 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε επίσκεψη στο κάστρο του Παλαμηδίου, περιήγηση στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ξενάγηση και στάση στην πόλη του Ναυπλίου για φαγητό και ξεκούραση και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο, στο χώρο του σχολείου.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις
 
»  Ιωάννινα
Στα πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων, ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Κορδαλή Παναγιώτη με θέμα: “Τετραήμερη εκδρομή της Γ’ Τάξης στα Ιωάννινα”. Η εκδρομή αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την Πράξη Απόφασης: 10016/25-11-2016 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας.
Ο Διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε το Σύλλογο σχετικά με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις εκδρομές (Αριθμός Φύλλου: 681/06-03-2017, Τεύχος Δεύτερο) και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό: 33120/ΓΔ4/06-03-2017 (Άρθρο 3).
Επίσης, γνωστοποίησε στο Σύλλογο των Καθηγητών την απόφαση με αριθμό: 10016/25-11-2016 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας για την πραγματοποίηση Σχολικών Δραστηριοτήτων με τα εξής θέματα:

  • “Λαογραφία και Παράδοση των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου” (Υπεύθυνη Προγράμματος: Δημοπούλου Γεωργία).
  • “Ιωάννινα – Ζαγόρι: Μνημεία της φύσης – μνημεία των ανθρώπων” (Υπεύθυνος Προγράμματος: Πασχάλης Αναστάσιος).

που επιτρέπει στους μαθητές της Γ’ Τάξης επίσκεψη στα Ιωάννινα, διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών (δύο εργάσιμες ημέρες και δύο αργίες).
Στην εκδρομή συμμετείχαν 37 μαθητές σε σύνολο 42, ήτοι το 70% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκδρομής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών που επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη Σχολική Δραστηριότητα βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 27/04/2017 έως και 30/04/2017 και αρχηγός της ορίστηκε ο Διευθυντής του σχολείου κ. Κορδαλής Παναγιώτης, με συνοδούς εκπαιδευτικούς την κ. Δημοπούλου Γεωργία και τον κ. Πασχάλη Αναστάσιο, οι οποίοι και συμμετείχαν στα ανωτέρω προγράμματα.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε αναχώρηση από το χώρο του σχολείου με προορισμό τα Ιωάννινα, ενδιάμεση στάση στην πόλη της Άρτας, περιήγηση στο κάστρο των Ιωαννίνων και τα ιστορικά μνημεία του, επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του Μετσόβου και στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνοϊταλικού πολέμου στο Καλπάκι, επίσκεψη στο Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου, επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης και στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε την 27/04/2017 στις 08:30 το πρωί από το χώρο του σχολείου και η επιστροφή προγραμματίστηκε για την 30/04/2017 στις 22:00 το βράδυ πάλι στο χώρο του σχολείου.

Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις
 
»  Αρχαία Κόρινθος
Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Κορδαλή Παναγιώτη με θέμα: “Ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Κόρινθο. Στην εκδρομή συμμετείχε ομάδα μαθητών του σχολείου μας, καθώς και η Γερμανική αποστολή που επισκέφθηκε το σχολείο μας, στα πλαίσια της αδερφοποίησης με το Heinrich Schliemann Gymnasium της πόλης Fürth της Γερμανίας. Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (άρθρο 9, Φ.Ε.Κ. 681/6-3-2017 τεύχος Β’) Υπουργική Απόφαση που αφορά στις εκδρομές – μετακινήσεις των μαθητών των Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας που επιτρέπει τη μετακίνηση συγκεκριμένων μαθητών στο εσωτερικό κατά τις εργάσιμες ημέρες, αλλά και τη σκοπιμότητα της πραγματοποίησης μιας εκδρομής σε τέτοια περιοχή, προκειμένου οι μαθητές να επισκεφθούν χώρο με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αποφάσισε ομόφωνα της πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής των μαθητών στην Αρχαία Κόρινθο. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις 04/04/2017.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, ενώ οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή. Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Κατσικαλή Βασιλική και συνοδός ο κ. Πασχάλης Αναστάσιος.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:15 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 15:00 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, ξενάγηση στην πόλη της Κορίνθου και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο, στο χώρο του σχολείου.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις
 
»  Δελφοί
Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Κορδαλή Παναγιώτη με θέμα: “Ημερήσια εκδρομή στους Δελφούς. Στην εκδρομή συμμετείχε ομάδα μαθητών του σχολείου μας, καθώς και η Γερμανική αποστολή που επισκέφθηκε το σχολείο μας, στα πλαίσια της αδερφοποίησης με το Heinrich Schliemann Gymnasium της πόλης Fürth της Γερμανίας. Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (άρθρο 9, Φ.Ε.Κ. 681/6-3-2017 τεύχος Β’) Υπουργική Απόφαση που αφορά στη συμμετοχή μαθητών σε διαγωνισμούς, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις με θέμα: “Εκδρομές – μετακινήσεις των μαθητών των Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας” που επιτρέπει τη μετακίνηση συγκεκριμένων μαθητών στο εσωτερικό κατά τις εργάσιμες ημέρες, αλλά και τη σκοπιμότητα της πραγματοποίησης μιας εκδρομής σε τέτοια περιοχή, προκειμένου οι μαθητές να επισκεφθούν χώρο με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αποφάσισε ομόφωνα της πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής των μαθητών στους Δελφούς. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις 03/04/2017.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, ενώ οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή. Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Σμυρνή Σοφία και συνοδός η κ. Δαμάλα Αναστασία.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:15 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 20:00 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο των Δελφών, άφιξη στο Γαλαξίδι και στάση για φαγητό και ξεκούραση και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο στο χώρο του σχολείου, με ενδιάμεση στάση στη Ναύπακτο.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις
 
»  Αθήνα
Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Κορδαλή Παναγιώτη με θέμα: “Διδακτική επίσκεψη του σχολείου στο θέατρο Θησείον και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”. Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους περί εκδρομών και συγκεκριμένα το Άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. 2769/Β/02-12-2011) της υπ’ αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υπουργικής Απόφασης που αφορά στις εκδρομές – μετακινήσεις των σχολείων, αλλά και τη σκοπιμότητα της πραγματοποίησης μιας τέτοιας εκδρομής, αποφάσισε ομόφωνα της πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής του σχολείου στην Αθήνα. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις 21/12/2016 και συμμετείχαν μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/02-10-2011 (Άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές και μετακινήσεις των σχολείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή. Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε ο Διευθυντής του σχολείου κ. Κορδαλής Παναγιώτης και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Δαμάλα Αναστασία, Δημοπούλου Γεωργία, Εσμερλής Νικόλαος, κ. Κατσικαλή Βασιλική και κ. Πασχάλης Αναστάσιος.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:30 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 16:00 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου. Στην εκδρομή συμμετείχαν 137 μαθητές σε σύνολο 160, υπερκαλύπτοντας το 75% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε άφιξη στο θέατρο Θησείον και παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης “4 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα”, επίσκεψη και ξενάγηση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μετάβαση και παραμονή στο The Mall Athens στο Μαρούσι για φαγητό και ξεκούραση και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο, στο χώρο του σχολείου.
Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις Επισκέψεις