Σχολική Βία

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας

Με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της βίας στο σχολείο στις 6 Μαρτίου και σύμφωνα με την εγκύκλιο 35909/Δ2/04-03-2015 του Υ.ΠΑΙ.Θ., το σχολείο μας υλοποίησε δράσεις κατά της Σχολικής Βίας, κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων (Πράξη 26/05-03-2015). Οι δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν από τις εκπαιδευτικούς κ. Σμυρνή Σοφία, κ. Κλαδούχου Κωνσταντίνα και κ. Συρίγου Ανδρονίκη και είχαν διάρκεια 1,5 διδακτική ώρα. Στο χρονικό διάστημα αυτό υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Δημιουργία φυλλαδίου από τις υπεύθυνες για τη σχολική βία του σχολείου. Στο φυλλάδιο αναφέρονται τι είναι η βία και τι ο σχολικός εκφοβισμός, οι πιθανές συνέπειες στα παιδιά που εκφοβίζονται και εκφοβίζουν και τρόποι με τους οι μαθητές θα μπορέσουν να απευθυνθούν σε περίπτωση που υφίστανται τη βία ή γίνεται αντιληπτό από αυτούς ένα βίαιο φαινόμενο.
  • Αναπαράχθηκε το φυλλάδιο με τα δικαιώματα των παιδιών, όπως αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Παιδιού.
  • Ορίστηκε η πέμπτη διδακτική ώρα για να γίνει παρέμβαση στους μαθητές ανά τμήμα. Η παρέμβαση θα περιλάμβανε α) Ανάγνωση του φυλλαδίου στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς, β) Ανάρτηση του φυλλαδίου για τη βία και τον σχολικό εκφοβισμό και του εντύπου με τα δικαιώματα των παιδιών στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος, γ) Συζήτηση μικρής διάρκειας και διευκρινίσεις προς τα παιδιά, δ) Δραστηριότητα ζωγραφικής ανά δύο μαθητές σε χαρτί Α3 με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό, όπως αυτά τον αντιλαμβάνονται ή αισθάνονται και ε) Ανάρτηση των έργων που δημιούργησαν οι μαθητές σε ειδικό ύφασμα στον τοίχο του κάθε τμήματος.
  • Της δραστηριότητας προηγήθηκε συζήτηση και συντονισμός της με τις υπεύθυνες της σχολικής βίας και τους εκπαιδευτικούς.
  • Οι μαθητές φωτογραφήθηκαν, ενώ ασχολούνταν με την εικαστική δραστηριότητα.
  • Οι δημιουργίες τους θα παραμείνουν αναρτημένες στον τοίχο του κάθε τμήματος.

Η δράση αυτή ήταν επιτυχής και όλοι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ζήλο και ενθουσιασμό στις δραστηριότητες αυτές σε όλη τη διάρκεια της δράσης.

Σχολική Βία Σχολική Βία Σχολική Βία Σχολική Βία
 
 Χρήσιμες Διευθύνσεις και Πληροφορίες