Ανακύκλωση

 
  2010 – 2011  
 

Ανακύκλωση

Τη σχολική χρονιά 2010 – 2011 το σχολείο μας συνέχισε τις δράσεις των προηγούμενων ετών σχετικά με το περιβάλλον, τις οργάνωσε με πιο αποτελεσματικό τρόπο, τις επέκτεινε σε περισσότερους τομείς, τις υλοποίησε με πιο συνειδητό τρόπο και έκανε προσπάθεια καταγραφής των αποτελεσμάτων.
Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν οι παρακάτω μορφές ανακύκλωσης:
 
  • Ανακύκλωση χαρτιού.
  • Ανακύκλωση πλαστικού.
  • Ανακύκλωση μπαταριών.
  • Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών.
  • Ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων (κομποστοποίηση).
  • Ανακύκλωση ρούχων: Τοποθετήθηκε μια ντουλάπα, ώστε κάθε μαθητής να προσφέρει τα ρούχα που δεν χρειάζεται και να παίρνει κάποια άλλα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από το εξωτερικό (second – hand) και σήμερα εντάσσεται στις δραστηριότητες των Αειφόρων Σχολείων. Οι μόνες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανταλλαγή αυτή, είναι ότι τα ρούχα πρέπει να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση.
  • Ανακύκλωση παλιών υλικών και αντικειμένων.
 


Ανακύκλωση Υλικών
Ανακύκλωση Υλικών
Ανακύκλωση Υλικών
Ανακύκλωση Υλικών
Ανακύκλωση Υλικών
Ανακύκλωση Υλικών
Ανακύκλωση Υλικών
Ανακύκλωση Υλικών
Ανακύκλωση Υλικών
Ανακύκλωση Υλικών
Ανακύκλωση Υλικών
Ανακύκλωση Υλικών Ανακύκλωση Υλικών Ανακύκλωση Υλικών Ανακύκλωση Υλικών Ανακύκλωση Υλικών Ανακύκλωση Υλικών Ανακύκλωση Υλικών Ανακύκλωση Υλικών Ανακύκλωση Υλικών Ανακύκλωση Υλικών Ανακύκλωση Υλικών