Εργασίες Μαθητών 2023 – 2024

 
Εργασίες μαθητών της Α’ και Β’ Τάξης στο μάθημα της Τεχνολογίας
 

Η τεχνολογική εκπαίδευση στο Γυμνάσιο έχει ως κύριο σκοπό την εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με το τεχνολογικό και παραγωγικό περιβάλλον τους που επηρεάζει κάθε διάσταση της σύγχρονης ζωής και του σύγχρονου πολιτισμού. Ο πολίτης για να λειτουργήσει στη σύγχρονη κοινωνία θα πρέπει να έχει βασικές τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στα έργα – κατασκευές των μαθητών της Α’ και της Β’ Τάξης του σχολείου μας, τα οποία έγιναν μεράκι και αγάπη υπό την καθοδήγηση της κ. Κλαδούχου Κωνσταντίνας, εκπαιδευτικού του σχολείου μας, που εμπνέει τους μαθητές μας να δημιουργήσουν.


 
Εργασίες μαθητών στο μάθημα των Καλλιτεχνικών
 

Σε ένα νέο σχολείο που λειτουργεί ως πολυδύναμη εκπαιδευτική και πολιτισμική κοινότητα ο ρόλος του εκπαιδευτικού της τέχνης είναι καθοριστικός. Σκοπός του είναι η δημιουργία μιας τάξης στην οποία οι μαθητές του μπορούν να δημιουργήσουν και μέσα από τη δύναμη της δημιουργικής διαδικασίας να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τους άλλους και το περιβάλλον τους. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στα έργα των μαθητών του σχολείου μας με βασικό συντελεστή τον κ. Καψή Βασίλειο, καθηγητή Καλλιτεχνικών του σχολείου μας που ενέπνευσε τους μαθητές μας να εκφραστούν δημιουργικά.