Σημείωμα Διευθυντή

2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου

Η ύπαρξη σωστής παιδείας είναι, ίσως, το μοναδικό όχημα που μπορεί να οδηγήσει μια κοινωνία σε ένα ευνοϊκό, επιτυχημένο και ασφαλές μέλλον. Αυτή είναι το μέσο με το οποίο ολοκληρώνεται μια προσωπικότητα και ένας από τους βασικούς πυλώνες υποστήριξής της είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως σκοπό της την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας μέσα από ποικίλες μορφές και δράσεις.
Έχοντας βαθιά συνείδηση του σκοπού και του ρόλου του, το σχολείο μας επιδιώκει διαρκώς να τους υπηρετεί πιστά. Από την αρχή της ίδρυσής του, προσπαθεί να παρέχει στους μαθητές και τις μαθήτριές του μια εκπαίδευση με όλες τις επιμέρους συνιστώσες της, αξιοποιώντας τις περισσότερες από τις δυνατότητες που του παρέχονται από την πολιτεία. Ενδεικτικά, εκτός από τη διδασκαλία στην τάξη, θα διαπιστώσουμε την υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων, την εφαρμογή καινοτόμων και εθελοντικών δράσεων, καθώς και δράσεων ευαισθητοποίησης απέναντι στο περιβάλλον οποιασδήποτε μορφής ή το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική, ευρύτερη έως και ευρωπαϊκή κοινωνία.
Η φροντίδα, ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία ανάμεσα σε ανήλικους και ενήλικες, η αίσθηση ασφάλειας και ειλικρινούς ενδιαφέροντος είναι από τις βασικές αρχές μας. Ο αγώνας για προσφορά γίνεται ανεξάρτητα και σε πείσμα φτωχικών μέσων που μας διατίθενται και των δύσκολων συνθηκών ή συγκυριών που μας επιβάλλονται. Σε όλο το δύσκολο έργο του σχολείου μας, συνεργάτης και συνοδοιπόρος είναι ο Σύλλογος Γονέων και υποστηρικτές μας οι τοπικές αρχές, οι προϊστάμενες αρχές, ο Εμπορικός Σύλλογος Ξυλοκάστρου, καθώς και άλλοι τοπικοί φορείς και επαγγελματίες.

Νικόλαος Εσμερλής
Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ86)