Ενημέρωση Γονέων

Ενημέρωση Γονέων

Οι κηδεμόνες των μαθητών είναι υπεύθυνοι για την φοίτησή τους και θα πρέπει να ενημερώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, τόσο για την επίδοση όσο και για τη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο. Το σχολείο δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου και στο Ωράριο Λειτουργίας). Οι κηδεμόνες έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το σχολείο για οποιοδήποτε θέμα αφορά τους μαθητές και κρίνουν σκόπιμο ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη παρουσία και πρόοδο των μαθητών. Με το τέλος του Α και του Β Τετραμήνου οι κηδεμόνες καλούνται να παραλάβουν τους Ελέγχους Προόδου των μαθητών, να συναντήσουν τους Εκπαιδευτικούς και να συζητήσουν μαζί τους την επίδοση, την πρόοδο και τη διαγωγή των παιδιών τους. Οι μαθητές δεν επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, άσκοπα και αυθαίρετα, χωρίς άδεια. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ζητούν τη βοήθεια ή/και την άδεια του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή του σχολείου, ή του Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού του τμήματος.
Οι κηδεμόνες ενημερώνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως:
 
  • Σε περίπτωση απρόοπτης απουσίας του μαθητή.
  • Σε περίπτωση επανειλημμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων του μαθητή.
  • Σε περίπτωση που ο μαθητής επανειλημμένα παραμελεί τη μελέτη του.
 
Μετεγγραφές
Οι μετεγγραφές των μαθητών διενεργούνται από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Μαρτίου κάθε σχολικού έτους. Για ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μαθητών μέχρι και 15 ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Ιουνίου.
 
Φοίτηση Μαθητών
Η φοίτηση για όλους τους μαθητές είναι υποχρεωτική και δεν πρέπει να απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το σχολείο. Κάθε μαθητής που απουσιάζει λαμβάνει τόσες απουσίες όσες είναι οι ώρες των μαθημάτων στα οποία απουσιάζει. Τα όρια των απουσιών των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι έως και 64 αδικαιολόγητες και έως και 50 δικαιολογημένες απουσίες. Δηλαδή, 114 απουσίες στο σύνολο. Όταν ένας μαθητής ξεπεράσει το όριο των 30 απουσιών, το σχολείο υποχρεούται από τον νόμο να στέλνει κάθε μήνα ταχυδρομικώς στον κηδεμόνα αναλυτικό υπηρεσιακό σημείωμα, που θα αναφέρει το συνολικό αριθμό των δικαιολογημένων απουσιών, το συνολικό αριθμό των αδικαιολόγητων απουσιών, καθώς και το συνολικό αριθμό των απουσιών του μαθητή (Σύνολο Δικαιολογημένων Απουσιών + Σύνολο Αδικαιολόγητων Απουσιών).
 
Δικαιολόγηση Απουσιών
Ο κηδεμόνας έχει το δικαίωμα να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι και 10 ημερών συνολικά για ολόκληρο το σχολικό έτος, αλλά όχι περισσότερες από 2 συνεχόμενες ημέρες κάθε φορά. Οι απουσίες του μαθητή δικαιολογούνται σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από την επιστροφή του στο σχολείο. Ο κηδεμόνας πρέπει ο ίδιος να δικαιολογήσει τις απουσίες του μαθητή με αίτησή του στη Διεύθυνση του σχολείου. Για απουσίες περισσότερες των 2 συνεχόμενων ημερών απαιτείται ιατρική βεβαίωση, την οποία καταθέτει στο σχολείο με αίτησή του ο κηδεμόνας. Όταν ο μαθητής παίρνει άδεια να απουσιάσει από το σχολείο για λόγους έκτακτης ανάγκης, απουσιάζει με ευθύνη του κηδεμόνα, αφού πρώτα αυτός ενημερωθεί τηλεφωνικά για το λόγο απουσίας του μαθητή. Μονόωρες απουσίες που οφείλονται σε αργοπορία του μαθητή ή είναι σκόπιμες δεν δικαιολογούνται. Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους, ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει με σκοπό το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών και με βάση το συνολικό αριθμό των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως εξής:

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Έως και 64 (Δικαιολογημένες ή Αδικαιολόγητες) Επαρκής Προσέρχεται στις Εξετάσεις Περιόδου Ιουνίου
64 Αδικαιολόγητες και 50 Δικαιολογημένες: Σύνολο 114 Επαρκής Προσέρχεται στις Εξετάσεις Περιόδου Ιουνίου
64 Αδικαιολόγητες και 100 Δικαιολογημένες: Σύνολο 164 και ο Μέσος Όρος των Τετραμήνων είναι τουλάχιστον 15 και η Διαγωγή του μαθητή Κοσμιοτάτη Επαρκής Προσέρχεται στις Εξετάσεις Περιόδου Ιουνίου
64 Αδικαιολόγητες και 100 Δικαιολογημένες: Σύνολο 164 και ο Μέσος Όρος των Τετραμήνων είναι κάτω από 15 Ελλιπής Προσέρχεται στις Επαναληπτικές Εξετάσεις Περιόδου Ιουνίου
64 Αδικαιολόγητες και 150 Δικαιολογημένες: Σύνολο 214 και ο Μέσος Όρος των Τετραμήνων είναι τουλάχιστον 15 και η Διαγωγή του μαθητή Κοσμιοτάτη Ελλιπής Προσέρχεται στις Επαναληπτικές Εξετάσεις Περιόδου Ιουνίου
Πάνω από 64 Αδικαιολόγητες Ανεπαρκής Επαναλαμβάνει την Τάξη
Δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω Ανεπαρκής Επαναλαμβάνει την Τάξη

 
Αξιολόγηση Μαθητών
Η αξιολόγηση των μαθητών αφορά στη βαθμολογία του μαθητή στο τέλος κάθε Τετραμήνου και εξαρτάται από την προφορική του επίδοση κατά τη διάρκεια του Τετραμήνου, από τις συνθετικές – δημιουργικές εργασίες που ανατίθενται και από τις επιδόσεις του στις γραπτές δοκιμασίες (ωριαία διαγωνίσματα και γραπτά tests).
 
Το Προεδρικό διάταγμα για την Αξιολόγηση των μαθητών στο Γυμνάσιο
 
 
Το Φ.Ε.Κ. για την Αξιολόγηση των μαθητών στο Γυμνάσιο
 
 
Συμπεριφορά και Παρουσία Μαθητών
Όλοι οι μαθητές είναι ίσοι απέναντι στους νόμους και τους κανόνες του σχολείου. Οι μεταξύ τους σχέσεις πρέπει να διέπονται από σεβασμό, ανεξάρτητα από την καταγωγή, την προέλευση, την εθνικότητα, το θρήσκευμα ή όποια άλλη ιδιαιτερότητα του καθένα.
Η ενδυμασία και η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να συνάδει με τον σχολικό χώρο και να κινείται μέσα στα γενικώς παραδεκτά πλαίσια. Ακραίες εμφανίσεις, είτε υπερβολικά φροντισμένες και καλλωπισμένες, είτε εντελώς ατημέλητες πρέπει να αποφεύγονται, διότι διαταράσσουν την ομαλή σχολική ζωή. Σε τέτοιες περιπτώσεις την ευθύνη φέρει ο μαθητής αλλά και η οικογένειά του και το σχολείο δικαιούται να προβεί, αρχικά, στις αναγκαίες συστάσεις.
Οι σκόπιμες ζημιές ή/και καταστροφές που μπορεί να προκληθούν από τους μαθητές στο χώρο του σχολείου κρίνονται ως απαράδεκτες, διότι στρέφονται κατά της δημόσιας περιουσίας, επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο, αλλά και υποβαθμίζουν τον εργασιακό χώρο, εξευτελίζοντας την αξιοπρέπεια όλων μας. Η αποκατάσταση τέτοιου είδους ζημιών επιβαρύνει τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Η διατήρηση της καθαριότητας του σχολικού χώρου αποτελεί, επίσης, βασική υποχρέωση των μαθητών, ώστε να ζούμε όλοι σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον.
Απαγορεύεται αυστηρά από το Νόμο η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στο σχολικό χώρο. Για οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός, διατίθενται τα τηλέφωνα του γραφείου, ακόμα και για κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα.
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, καθώς και κάθε δραστηριότητα που αποτελεί κίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα των μαθητών ή βλάπτει την υγεία τους.


Ενημέρωση Γονέων