Σύλλογος Γονέων – Δραστηριότητες 2014 – 2015


  Οκτώβριος 2014  


Σύλλογος Γονέων Εκλογές και ανάδειξη νέου Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου, το οποίο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Τουμπανάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Κουκουλάκης Σωτήριος
Γραμματέας Ζαχαράτου Μαρία
Ταμίας Κουτσοκλένη Ανθή
Μέλος Βερτσιώτη Ευτυχία
Αναπληρωματικά Μέλη
Νιάρρου Γεωργία
Πολυχρονοπούλου Νικολίτσα