Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 Κλημεντιώτη Δήμητρα
(Οικονομίας – ΠΕ80)
Α2 Τερζής Γεώργιος
(Φιλόλογος – ΠΕ02)
Α3 Κανιούρα Ουρανία
(Αγγλικής – ΠΕ06)
Β1 Μαρούδα Αθηνά
(Μουσικής Επιστήμης – ΠΕ79.01)
Β2 Μπέκου Φωτεινή
(Φιλόλογος – ΠΕ02)
Γ1 Κουτσαγγέλης Μύρων
(Θεολόγος – ΠΕ01)
Γ2 Προύβα Θεοδώρα
(Φυσικός – ΠΕ04.01)