Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 Άλτα Βασιλική
(Γαλλικής – ΠΕ05)
Α2 Τρίγκα Μαρία
(Οικονομίας – ΠΕ80)
Α3 Κατσιαφλιάνη Σουλτάνα – Τατιάνα
(Αγγλικής – ΠΕ06)
Β1 Μαρούδα Αθηνά
(Μουσικής Επιστήμης – ΠΕ79.01)
Β2 Κουτσαγγέλης Μύρων
(Θεολόγος – ΠΕ01)
Γ1 Τερζής Γεώργιος
(Φιλόλογος – ΠΕ02)
Γ2 Αθανασόπουλος Παναγιώτης
(Φυσικός – ΠΕ04.01)