Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 Κλημεντιώτη Δήμητρα
(Οικονομίας – ΠΕ80)
Α2 Προύβα Θεοδώρα
(Φυσικών Επιστημών – ΠΕ04)
Β1 Κουτσαγγέλης Μύρων
(Θεολόγος – ΠΕ01)
Β2 Μαρούδα Αθηνά
(Μουσικής Επιστήμης – ΠΕ79.01)
Γ1 Πασχάλης Αναστάσιος
(Φιλόλογος – ΠΕ02)
Γ2 Τερζής Γεώργιος
(Φιλόλογος – ΠΕ02)