Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 Τερζής Γεώργιος
(Φιλόλογος – ΠΕ02)
Α2 Άλτα Βασιλική
(Γαλλικής Φιλολογίας – ΠΕ05)
Β1 Κορδαλής Παναγιώτης
(Φυσικής Αγωγής – ΠΕ11)
Β2 Κλαδούχου Κωνσταντίνα
(Αρχιτέκτονας – ΠΕ12.02)
Γ1 Φλασκή Αθηνά
(Μαθηματικός – ΠΕ03)
Γ2 Μαρούδα Αθηνά
(Μουσικός – ΠΕ16.01)
Γ3 Κλασογιάννη Ευαγγελία
(Γεωλόγος – ΠΕ04.05)