Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 Τερζής Γεώργιος
(Φιλόλογος – ΠΕ02)
Α2 Άλτα Βασιλική
(Γαλλικής – ΠΕ05)
Β1 Κορδαλής Παναγιώτης
(Φυσικής Αγωγής – ΠΕ11)
Β2 Κλαδούχου Κωνσταντίνα
(Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων – ΠΕ81)
Γ1 Φλασκή Αθηνά
(Μαθηματικός – ΠΕ03)
Γ2 Μαρούδα Αθηνά
(Μουσικής Επιστήμης – ΠΕ79.01)
Γ3 Πασχάλης Αναστάσιος
(Φιλόλογος – ΠΕ02)