Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 Μαρούδα Αθηνά
(Μουσικός – ΠΕ16.01)
Α2 Πασχάλης Αναστάσιος
(Φιλόλογος – ΠΕ02)
Β1 Δημοπούλου Γεωργία
(Αγγλικής Φιλολογίας – ΠΕ06)
Β2 Άλτα Βασιλική
(Γαλλικής Φιλολογίας – ΠΕ05)
Β3 Τερζής Γεώργιος
(Φιλόλογος – ΠΕ02)
Γ1 Κλαδούχου Κωνσταντίνα
(Αρχιτέκτονας – ΠΕ12.02)
Γ2 Κουτσαγγέλης Μύρων
(Θεολόγος – ΠΕ01)