Εργασίες Μαθητών 2013 – 2014

 
Εργασίες μαθητών της Α’ Τάξης στο μάθημα της Τεχνολογίας


 
Εργασίες μαθητών της Β’ Τάξης στο μάθημα της Τεχνολογίας


 
Video με τις κατασκευές των μαθητών στο μάθημα της Τεχνολογίας
 
 
Video από εργασία των μαθητών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
 
 
Video από εργασία των μαθητών της Γ’ Τάξης στο μάθημα της Ιστορίας
Το video αφορά μια παρουσίαση 30 λεπτών με τα πιο σημαντικά γεγονότα της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, όπως τα αντιλήφθηκαν και τα επεξεργάστηκαν οι μαθητές της Γ’ Τάξης. Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας οι μαθητές, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, παρουσίασαν τα πιο σημαντικά γεγονότα από την ίδρυση του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους (1827) έως και τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (1945).
Το video δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό Movie Maker, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μπόκολα Γεωργία.
(Πηγές: http://youtube.com, http://el.wikipedia.org, http://www.ime.gr, http://www.tovima.gr, http://istgym.blogspot.com, http://christiannaloupo.wordpress.com, http://sonicbomb.com, http://www.google.gr/search, http://www.slideboom.com, Η Μηχανή του Χρόνου, Μεγάλοι Έλληνες, Ψηφιακά αρχεία της Ε.Ρ.Τ., Η Βουλή των Ελλήνων, Βοήθημα ιστορίας από εκδόσεις Βολονάκης).
 
 
Εργασίες μαθητών της Γ’ Τάξης στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 
Επαγγελματικές Μονογραφίες Εργασία με θέμα: “Επαγγελματικές Μονογραφίες”
Η αγορά εργασία στην Ελλάδα του σήμερα Εργασία με θέμα: “Η αγορά εργασία στην Ελλάδα του σήμερα”
Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο Εργασίες μαθητών με θέμα: “Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο”
Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο
Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο
Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο