Διδακτική Επίσκεψη της Β’ και της Γ’ Τάξης στο Ευγενίδειο Ίδρυμα

Ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας του σχολείου κ. Καρβελά Ελένης και αποφάσισε να πραγματοποιήσει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ και της Γ’ Τάξης του σχολείου στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, για την παρακολούθηση δρώμενου με τίτλο: «Η Ιστορία της Γης». Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους και συγκεκριμένα την εφημερίδα της κυβερνήσεως για τις εκδρομές (Αριθμός Φύλλου: 456/13-02-2020 τεύχος Δεύτερο και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό: 20883/ΓΔ4/13-02-2020 Άρθρο 3, Παράγραφος 2), αλλά και τη σκοπιμότητα της πραγματοποίησης μιας τέτοιας εκδρομής, αποφάσισε την πραγματοποίησή της, στις 22/12/2023.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με τουριστικά λεωφορεία, ενώ οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω ημερήσια εκδρομή βρίσκονται στο γραφείο της Διευθύντριας.
Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε η Διευθύντρια του σχολείου κ. Καρβελά Ελένη και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Αθανασόπουλος Παναγιώτης, κ. Δαμάλα Αναστασία, κ. Κατσικαλή Βασιλική, κ. Μαρούδα Αθηνά, κ. Πασχάλης Αναστάσιος, κ. Τερζής Γεώργιος και κ. Τρίγκα Μαρία.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:15 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 16:30 στο χώρο του σχολείου.
Στην εκδρομή συμμετείχαν 77 μαθητές σε σύνολο 88, υπερκαλύπτοντας το 70% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε άφιξη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα και παρακολούθηση του δρώμενου με τίτλο: «Η Ιστορία της Γης», παραμονή σε πολυχώρο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στον Πόρο για φαγητό και ξεκούραση και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο στο χώρο του σχολείου.
 
Διδακτική Επίσκεψη της Β' και της Γ' Τάξης στο Ευγενίδειο Ίδρυμα