Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» θεσπίστηκε και τηρείται παγκόσμια από τα Ηνωμένα Έθνη από το 1992. Γιορτάζεται σε όλο τον πλανήτη, προωθώντας την κατανόηση σε θέματα αναπηρίας και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Επιδιώκει την αύξηση του βαθμού ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Η αρχική της ονομασία ήταν «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» και κάθε χρόνο εστιάζει σε διαφορετικό θέμα.
Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου στις 03/12/2021, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, οι οποίες αφορούν:

  • Στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.
  • Στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων.
  • Στην προαγωγή του σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας.

Η φωνή των μαθητών ακούγεται από τα παρακάτω έργα.

 
Α.ΜΕ.Α. Α.ΜΕ.Α.
Ρούσσος Μιχαήλ
(Τμήμα Β3)
Μεταξά Ευγενία – Μαρία
(Τμήμα Γ2)
   
Α.ΜΕ.Α.
Πανουτσοπούλου Χρυσάνθη
(Τμήμα Γ2)
 
Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου συμμετέχει με τις καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών του, στο βίντεο που δημιούργησε το Υ.ΠΑΙ.Θ. για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.