Επίσκεψη στην Αθήνα

Ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Μαυρόπουλου Ανδρόνικου και αποφάσισε να πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη για τους μαθητές της Α’ Τάξης στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και για τους μαθητές της Β’ και της Γ’ Τάξης στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών. Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 33120/ΓΔ4/06-03-2017 από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις εκδρομές με αριθμό φύλλου 681 (τεύχος Δεύτερο), καθώς και τη χρησιμότητα της παραπάνω εκδρομής, αποφάσισε την πραγματοποίησή της στις 20/12/2019. Στην εκδρομή συμμετείχαν 127 μαθητές επί συνόλου 149 μαθητών, υπερκαλύπτοντας το 70% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/02-10-2011 (Άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές και μετακινήσεις των σχολείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω εκδρομή βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή.
Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε ο Διευθυντής του σχολείου κ. Μαυρόπουλος Ανδρόνικος και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Δαμάλα Αναστασία, κ. Κανιούρα Ουρανία, κ. Κλαδούχου Κωνσταντίνα, κ. Μπέκου Φωτεινή, κ. Πασχάλης Αναστάσιος, κ. Προύβα Θεοδώρα και κ. Τερζής Γεώργιος.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:15 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 18:30 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών, ξενάγηση και παρακολούθηση των εκθεμάτων στα μουσεία, μετάβαση και παραμονή σε πολυχώρο στην περιοχή του Αμαρουσίου για ξεκούραση και φαγητό και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο στο χώρο του σχολείου.