Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

Ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Μαυρόπουλου Ανδρόνικου με θέμα: “Έγκριση συμμετοχής της Γ’ Τάξης στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 33120/ΓΔ4/06-03-2017 από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις εκδρομές με αριθμό φύλλου 681 (τεύχος Δεύτερο), εγκρίνει τη συμμετοχή των μαθητών της Γ’ Τάξης στο παραπάνω πρόγραμμα με τίτλο “Οι Ιππότες της Οδικής Ασφάλειας” και “Κάν’το σωστά”. Η παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Λύκειο Δερβενίου στις 03/12/2019. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 45 μαθητές της Γ’ Τάξης επί συνόλου 46 μαθητών, υπερκαλύπτοντας το 70% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Η μετακίνηση των μαθητών στο Δερβένι πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/02-10-2011 (Άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές και μετακινήσεις των σχολείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω επίσκεψη βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή.
Αρχηγός της επίσκεψης ορίστηκε ο Διευθυντής του σχολείου κ. Μαυρόπουλος Ανδρόνικος και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Πασχάλης Αναστάσιος και Τερζής Γεώργιος.
Η αναχώρηση για το Δερβένι πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:30 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 14:00 το μεσημέρι, στο χώρο του σχολείου.
Η επίσκεψη περιλάμβανε παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) Πάνος Μυλωνάς, παραμονή στο Τουριστικό Περίπτερο του Δερβενίου για φαγητό και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο στο χώρο του σχολείου.