Επίσκεψη στη Ζήρεια

Ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Μαυρόπουλου Ανδρόνικου με θέμα: “Εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου στο Χιονοδρομικό Κέντρο της Ζήρειας”. Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του το Άρθρο 3 (παρ. 2) της Υπουργικής Απόφασης 33120/ΓΔ4 του Φ.Ε.Κ. 681/06-03-2017, αλλά και τη χρησιμότητα των παραπάνω επισκέψεων, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την ανωτέρω επίσκεψη, στις 01/02/2019, τη δεύτερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο τρέχον διδακτικό έτος.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/02-10-2011 (Άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές και μετακινήσεις των σχολείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω επίσκεψη βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή. Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε ο Διευθυντής του σχολείου κ. Μαυρόπουλος Ανδρόνικος και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Δαμάλα Αναστασία, κ. Κλαδούχου Κωνσταντίνα, κ. Κορδαλής Παναγιώτης, κ. Μπρίτσας Χαρίλαος και κ. Πασχάλης Αναστάσιος. Οι υπόλοιποι καθηγητές που έχουν μαθήματα τη συγκεκριμένη μέρα στο σχολείο (κ. Αθανασόπουλος Παναγιώτης, κ. Άλτα Βασιλική, κ. Εσμερλής Νικόλαος, κ. Κατσικαλή Βασιλική, κ. Κλημεντιώτη Δήμητρα, κ. Κουμπιός Αλέξανδρος, κ. Κουτσαγγέλης Μύρων, κ. Προύβα Θεοδώρα και κ. Τερζής Γεώργιος), παρέμειναν στο χώρο του σχολείου, εφόσον το σχολείο λειτούργησε με πεντάωρο πρόγραμμα.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:30 το πρωί και η επιστροφή προγραμματίστηκε για τις 14:00 το μεσημέρι, πάλι στο χώρο του σχολείου.
Στην εκδρομή συμμετείχαν 107 μαθητές σε σύνολο 132, υπερκαλύπτοντας το 75% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκδρομής.