Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου

Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Μαυρόπουλου Ανδρόνικου με θέμα: «Διδακτική Επίσκεψη της Α’ Γυμνασίου στο Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου». Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του την Υπουργική Απόφαση με αριθμό: 33120/ΓΔ4/06-03-2017 (άρθρο 3) από τη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις εκδρομές με Αριθμό Φύλλου: 681 (Τεύχος Δεύτερο), αλλά και τη χρησιμότητα των παραπάνω επισκέψεων, αποφάσισε ομόφωνα της πραγματοποίηση της επίσκεψης στις 15/02/2018.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, ενώ οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στην παραπάνω Σχολική Δραστηριότητα, βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή. Αρχηγός της επίσκεψης ορίστηκε ο κ. Πασχάλης Αναστάσιος και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Δαμάλα Αναστασία και κ. Κανιούρα Ουρανία.
Στην επίσκεψη συμμετείχαν 43 μαθητές σε σύνολο 49, υπερκαλύπτοντας το 75% των μαθητών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της επίσκεψης.
Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 08:15 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 13:30 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου.
Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε την άφιξη στο Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο της Κορίνθου, ξενάγηση και παρακολούθηση των εκθεμάτων του Μουσείου, παραμονή στον πολυχώρο Mare West στην περιοχή της Κορίνθου και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο, στο χώρο του σχολείου.