Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στο Ναύπλιο

Το σχολείο μας έχει προγραμματίσει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή για τους μαθητές της Α, Β και Γ τάξης στο Ναύπλιο την Τρίτη, 16/05/2017.
Ώρα αναχώρησης: 08:30 π.μ.
Ώρα επιστροφής: 20:00 μ.μ.
Αριθμός μαθητών: 130
Αριθμός Συνοδών: 7
Απαιτούμενος αριθμός λεωφορείων: Τρία (3) των 50 θέσεων.
Παρακαλούμε τα τουριστικά πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2679/02-12-2011) να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι και τη Δευτέρα, 08/05/2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου.
Οι σφραγισμένες προσφορές των πρακτορείων θα πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Υπεύθυνη δήλωση των πρακτορείων ότι διαθέτουν το Ειδικό Σήμα λειτουργίας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.
  • Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή η οποία να βρίσκεται σε ισχύ.
Επισημαίνουμε επίσης ότι:
Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο της μετακίνησης, θα περιλαμβάνει Φ.Π.Α. και θα διευκρινίζει το πλήθος και τη χωρητικότητα των λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Της μετακίνησης θα προηγηθεί έλεγχος των οχημάτων και των οδηγών από όργανα του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου. Ως εκ’ τούτου, τα λεωφορεία θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου στις 07:30 π.μ.
Η εξόφληση της μετακίνησης, θα γίνει από τον Διευθυντή του Σχολείου στον εκπρόσωπο του Τουριστικού Γραφείου με την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου στο Σχολείο.