Επίσκεψη στην Καλαμάτα

Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Κορδαλή Παναγιώτη με θέμα: «Ημερήσια εκδρομή του σχολείου στην Καλαμάτα». Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους περί εκδρομών και συγκεκριμένα το Άρθρο 3 (5181/Γ7/17-01-2012) της υπ’ αριθμ.: 129287/Γ2/02-10-2011 Υπουργικής Απόφασης που αφορά στις εκδρομές – μετακινήσεις των σχολείων, αλλά και τη σκοπιμότητα της πραγματοποίησης μιας τέτοιας εκδρομής, αποφάσισε ομόφωνα της πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής του σχολείου στην Καλαμάτα. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις 08/04/2016 και συμμετείχαν μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου.
Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/02-10-2011 (Άρθρο 2) που αφορά στις εκδρομές και μετακινήσεις των σχολείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή. Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε ο Διευθυντής του σχολείου κ. Κορδαλής Παναγιώτης και συνοδοί εκπαιδευτικοί οι κ. Δαμάλα Αναστασία, κ. Κατσικαλή Βασιλική, κ. Κλαδούχου Κωνσταντίνα, κ. Πασχάλης Αναστάσιος, κ. Τερζής Γεώργιος και κ. Χριστοδούλου Γεωργία.
Η αναχώρηση για την εκδρομή πραγματοποιήθηκε από το χώρο του σχολείου στις 07:15 το πρωί και η επιστροφή στο Ξυλόκαστρο προγραμματίστηκε για τις 19:00 το βράδυ, στο χώρο του σχολείου. Στην εκδρομή συμμετείχαν 140 μαθητές σε σύνολο 160, υπερκαλύπτοντας το 75% των μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε άφιξη στην πόλη της Καλαμάτας, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης, επίσκεψη στη Μονή των Καλογραιών, παραμονή στην παραλία της πόλης για φαγητό και ξεκούραση και επιστροφή στο Ξυλόκαστρο, στο χώρο του σχολείου.