Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Fürth

Το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου στα πλαίσια της αδελφοποίησης με το Heinrich Schliemann Gymnasium της πόλης Fürth της Γερμανίας και την ευρύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη δεσμών με τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γερμανικό σχολείο, κατά το διάστημα από 26/11/2015 έως και 02/12/2015. Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης, ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου έλαβε υπόψη του:

  • την υπ. αριθμ.: 1/1898/18-10-1993 διαταγή του ΥΠ.Π.Ε.Θ. περί εκπαιδευτικών μαθητικών ανταλλαγών με σχολεία του εξωτερικού.
  • την υπ. αριθμ.: 84272/01-12-2003 διαταγή του ΥΠ.Π.Ε.Θ. περί εκπαιδευτικών ανταλλαγών – αδελφοποιήσεων και μεταβάσεων σχολείων στο εξωτερικό.
  • την υπ. αριθμ.: 129287/Γ2/02-12-2011 (Άρθρο 5) απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  • τις πάγιες εκπαιδευτικές ανταλλαγές του σχολείου μας με το Heinrich Schliemann Gymnasium.
  • το γεγονός ότι το παραπάνω σχολείο πραγματοποιεί αντίστοιχη επίσκεψη στο σχολείο μας.

Η μετάβαση καθώς και η επιστροφή των μαθητών και των συνοδών καθηγητών έγινε αεροπορικώς. Στην εκπαιδευτική επίσκεψη συμμετείχαν σε σύνολο οκτώ (8) μαθητές (έξι (6) κορίτσια και δύο (2) αγόρια). Αρχηγός της εκδρομής ορίστηκε η εκπαιδευτικός κ. Κατσικαλή Βασιλική και συνοδός ο κ. Πασχάλης Αναστάσιος. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών που αφορούν στην έγκριση της μετακίνησής τους έχουν παραληφθεί και φυλάσσονται στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.
Η επίσκεψη είχε ως κεντρικό πυρήνα τη συνεργασία των μαθητών των δύο χωρών και περιλάμβανε επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και βιομηχανικές περιοχές της Γερμανίας. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από τις οικογένειες των αντίστοιχων Γερμανών μαθητών και οι συνοδοί καθηγητές διέμειναν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές υποδέχθηκαν ο αντιδήμαρχος της πόλης Fürth και ο Διευθυντής του Heinrich Schliemann Gymnasium και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους επισκέφθηκαν το Γερμανικό σχολείο όπου και παρακολούθησαν κάποια από τα διδασκόμενα μαθήματα, ξεναγήθηκαν στα περίχωρα της πόλης Fürth καθώς και στην ίδια την πόλη και συμμετείχαν στα εγκαίνια της Χριστουγεννιάτικης αγοράς. Επίσης, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στην πόλη της Νυρεμβέργης και επισκέφθηκαν τη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.