Νομοθεσία

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΚ 2007

Νόμος 2472/97 ( Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

Κοινή Υ.Α. Έγκριση της Στρατηγ. Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π." Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013"

Εγκύκλιοι για Εθελοντισμό. Καλοκαίρι 2008. Εγκύκλιος.

 1. Ελληνικά Ταχυδρομεία

  2.      ΕΟΤ

Προκήρυξη 3Κ/2008 του ΑΣΕΠ ΦΕΚ 226/16/ 5 / 2008 για διορισμό στο Δημόσιο κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

 

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (2683/1999) Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και απασχόλησης Δ.Υ. 28/06/06 Νέος Δ.Υ. Κώδικας Ν3528 ΦΕΚ Α΄Αριθ. 26. 13/2/2007 Πελοποννησιακή Αναπτυξιακή (26/06/2007)

Νόμος 3208/24-12-2003

Προστασία των Δασικών οικοσυστημάτων. Κατάρτιση Δασολογίου. Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και λ.π

Εκπαίδευση Γενικά

bullet

Οδηγίες για μετακινήσεις Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο εξωτερικό, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου. Εγκύκλιος 2838/3-4-2008

Π.Δ 303/2003 και Π.Δ. 304/2003 (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού - Γυμνασίου)

bullet

Νόμος 3848/2010. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

bullet

Νόμος 1566 ( ΦΕΚ 167)

bullet

Προεδρικό Διάταγμα 409 /94( Αξιολόγηση Μαθητών Γυμνασίου)

bullet

Νόμος 2986/1999. Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκ/σης, αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

bullet

Νόμος 2525/97

bullet

Νόμος 1824 ( 30/12/98) Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

bullet

Φ12/752/Γ1/866 ( 7/9/1998) Διδακτικές Επισκέψεις και Οργάνωση της Πολιτιστικής Διάστασης της Εκπαιδευτικής διαδικασίας

bullet

Νόμος 2725/99 Περί διορισμού Εκπαιδευτικών

bullet

Νόμος 2839 ( 12/9/2000) Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δ.Υ.

bullet

455 Γ2. ΦΕΚ 161 ( 16/02/2001) Τροποποίηση της Γ2 4867/28-2-92 ( Σχολικές δραστηριότητες).

bullet

5088 Γ2 ( 10.01.2001) Οργάνωση Εκδηλώσεων Ημερών Σταδιοδρομίας

bullet

5959/Γ2/6-11-2001. Εκπαιδευτικές επισκέψεις

bullet

ΦΕΚ 1340 ( 16-10-2002) Καθηκοντολόγιο

bullet

5959 Γ2  06.11.02) Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

bullet

Π.Δ. 1 ( 03/01/2003) Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ

bullet

ΦΕΚ 543 ( 06/05/2003) Ρύθμιση θεμάτων Στελεχών ΚΠΕ

bullet

107631/Γ7 ( 02/10/2003) Επιτροπή σχολικών Δραστηριοτήτων

bullet

ΦΕΚ 1940 ( 29/12/2003) Οδηγός Χρηματοδότησης Ειδικού Λογαριασμού Π.Ι.

bullet

23/12/2003 - Νόμος3205 Μισθολογικές Ρυθμίσεις Δ.Υ.

bullet

Νόμος 3620 -2004 Ρυθμίσεις προσλήψεων Στελεχών Εκπαίδευσης

bullet

Νόμος 3255-2004 Ρυθμίσεις Θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων

bullet

105087/Γ7 ( 05/10/2005) Προγράμματα Σχολικών δραστηριοτήτων

bullet

13324/Γ2 ( 07/02/2006) Σχολικοί περίπατοι και εκδρομές

bullet

Ν 3467 /2006/ επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης

bullet

Π.Δ. 116 ( 09/06/2006) Καθορισμός προσόντων Διορισμού στο Δημόσιο

bullet

ΦΕΚ 587( 10/05/2006) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας   ΥΠΕΠΘ ( σύνδεση με ΥΠΕΠΘ και κατόπιν: εγκύκλιοι

bullet

108800/Γ7 ( 16/10/2006) Υλοποίηση Σχολικών Δραστηριοτήτων

bullet

92528/Γ7 ( 24/08/2007) Τοποθέτηση τερματικού ADSL για Ευρυζωνική Πρόσβαση

bullet

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ γενικά

bullet

07/09/2007. Εγκύκλιος Φ.3/1297/97038/Γ1. Λειτουργία Σχολείων με την έναρξη του Νέου Σχολικού Έτους 2007-08

bullet

Εγκύκλιος Δ2 131013, σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών για το 2007   

bullet

Φ.361.1/214/64492/Δ1. Εγκύκλιος Προσλήψεων Αναπληρωτών κ.α. θέματα ( 18/6/2007)

bullet

Εγκύκλιος για προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων( 117302Γ7-19/10/2007)

bullet

29/10/2007 - 122075 Δ2 Εγκύκλιος Μεταθέσεων για το 2007-2008

bullet

131335/Γ7 -19/11/2007 Εγκύκλιος για Παράταση Υποβολής Προτάσεων Προγραμμάτων σχολικών Δραστηριοτήτων

bullet

Φ 361.1/857/131179/Δ1 ( 19/11/2007) Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών για Υπερωριακή απασχόληση και Συμπλήρωση ωραρίου

bullet

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

bullet

Πλήρωση Διευθυντικών θέσεων Σχολείων

bullet

Τοπικά Συμβούλια Νέων( 18629/Γ2 - 12/2/2008)

bullet

Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εγκύκλιος 28093/Γ2/4-3-2008

bullet

Νόμος 2009/1992 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.( περιέχει επίσης: Θέματα τριτοβάθμιας, Ρυθμίσεις για Πρωτ. & Δευτ/θμια, Εισαγωγή Αθλητών και Σκάκι σε ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς Εξετάσεις, Σχολική Στέγη, Αποζημίωση απασχ. σε Γενικές Εξετάσεις, Στρατ. Σχολές, Μειονοτική Εκ/ση κ.α.)

bullet

Εκπαιδευτικές άδειες

bullet

Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008-2009

bullet

Λήξη διδακτικού έτους 2008-09. Ημερομηνία διεξαγωγής Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων Γυμνασίου, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., ΕΠΑ.Σ..

bullet

Εγκύκλιος 65351/Γ2. 19/05/08. Θέμα: Επιστροφή Βιβλίων

bullet

Απόφαση ΥΠΕΠΘ: Οι νέοι γνωρίζουν την Ευρώπη

bullet

Εγκύκλιος για τη 2η Περίοδο του Β' Επιπέδου Επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες

bullet

Εγκύκλιος 80350/Γ2. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για το σχολικό έτος 2008-09

bullet

ΦΕΚ 1180/26-6-2008. Ύλη εξετάσεων ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικών 2008

bullet

  Αναθέσεις μαθημάτων σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ 1. ΥΑ118842/Γ2/17-09-08. Αναθέσεις μαθημάτων........ 2. ΥΑ119052/Γ2/17-09-08. Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. 3. Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

bullet

29/9/2008 Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας: 1. Εγκύκλιος 124096/Γ7 και 2. Απαιτούμενα Προσόντα Συντονιστών

bullet

Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας στα σχολεία. Εγκύκλιοι: Φ.108V/0177 και 148037/Γ7

bullet

Βράβευση Μαθητικών Εντύπων 2009. Εγκύκλιος: 152248/Γ2

bullet

Ανάπτυξη των Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2008-09. Εγκύκλιος 150401/Γ7

bullet

 4/09/2008.  113190/Γ2. Διακρίσεις μαθητών

bullet

2/12/2008. 154921/Δ4. Καταβολή των δόσεων στις συμβάσεις εκμίσθωσης σχολικών Κυλικείων.

bullet

Εγκύκλιος 54258/Δ1. Χορήγηση - Ανανέωση Εκπαιδευτικών Αδεών

bullet

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ορισμό Υπευθύνων Μαζικού και Αναπτυξιακού Αθλητισμού

bullet

ΥΑ 64767/Γ7/3-6-2009, για στελέχωση σχολικών βιβλιοθηκών ΕΠΑΛ

bullet

Τι ισχύει για τις εκπαιδευτικές άδειες

bullet

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών στο Ολοήμερο Σχολείο. Ειδικότητες, Δικαιώματα. Υποβολή αίτησης. Σειρά κατάταξης ( Φ.361.1/214/64492/Δ1)Προϋποθέσεις Μονιμοποίησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. Θα το βρείτε στο www.anaplirotes.gr και κατόπιν θα επιλέξετε το σύνδεσμο: Πρόσφατα Θέματα.

bullet

Εγκύκλιος 78193/Ι /2-7-09. Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων.

bullet

Εγκύκλιος 81687/Γ7/09-07-09. Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το 2009-010

bullet

Ειδικότητες Εκπαιδευτικών στον τομέα της Μουσικής. ΥΑ 76014/Δ2(1)/ 2009

bullet

Εγκύκλιος για τις εκδρομές: 11/2009

bullet

Εγκύκλιος για τη Νέα Γρίπη 11/2009

bullet

7209/Γ7/22-1-2010. Διευκρινίσεις σχετικά με τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

bullet

119236/Γ7/24-9-2010  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning) Για το Σχολικό έτος 2010-11

 

 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 

Επισκέψεις - Εκδρομές

Σχολικές Δραστηριότητες

Γενικά εφαρμογής ΣΕΠ και Συμβουλευτικής

bullet

1549/Γ2    (18/04/2000) Επισκέψεις      μαθητών σε ΣΕΚ και σχολικά εργαστήρια.

bullet

5959/Γ2 (06/11/2002) Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

bullet

13324/Γ2 (07/02/2006) Σχολικοί περίπατοι και εκδρομές

bullet

Επισκέψεις στο πλαίσιο του ΣΕΠ (09/04/1996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bullet

455/Γ2/ΦΕΚ 161 (16/02/2001)

bullet

5088/Γ2 (10/01/2001) Οργάνωση  Εκδηλώσεων Ημερών Σταδιοδρομίας

bullet

107631 /Γ7 (02/10/2003) Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων

bullet

105087/Γ7 (05/10/2005) Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

bullet

108800/Γ7 (19/10/2006) Υλοποίηση Σχολικών Δραστηριοτήτων

bullet

Εγκύκλιος για προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων117302Γ7-19/10/2007)

bullet

131335/Γ7 -19/11/2007 Εγκύκλιος για Παράταση Υποβολής Προτάσεων Προγραμμάτων σχολικών Δραστηριοτήτων.

bullet

144992/Γ7 ( 18-12-2007) Συνεργασία Υπευθύνων ΣΕΠ με τοπικούς και ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο του ΣΕΠ.

bullet

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ανάπτυξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ως θεματολογία της Αγωγής Σταδιοδρομίας. 78119/Γ7 (17-6-08)

bullet

Πρακτική άσκηση ΣΟΣ Προσαν. 77883/Γ7( 13-6-08)

bullet

2008 Προκήρυξη θέσεων υπευθύνων ΚΕΣΥΠ & ΓΡΑΣΕΠ

bullet

Φ.157398/Γ7. 5-12-2008 Εγκύκλιος για την Αγωγή Σταδιοδρομίας. (Θεματολογία)

bullet

 Εγκύκλιος 68058/Γ7/12-06-09  Αποστολή στοιχείων επιμόρφωσης στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική

bullet

110715/Γ7/11-09-09 Ανάθεση μαθήματος ΣΕΠ

bullet

Σεμινάριο Γραφολογίας. Εγκύκλιος 113396/Γ7/17-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bullet

4087/Γ2 ( 04/07/1996) Θέματα Εφαρμογής ΣΕΠ

bullet

Νόμος 2525/97 Άρθρο 10

bullet

6646/Γ2 ( 20/11/1997)  Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Καθηγητών στο ΣΕΠ και Επαγγελματική Συμβουλευτική

bullet

7113/Γ2 ( 02/12/1997) Κάλυψη θέσεων υπευθύνων ΣΕΠ

bullet

3873/Γ2 ( 17/06/1998) Επιμόρφωση καθηγητών στην Τεκμηρίωση Πληροφοριακού Υλικού στο ΣΕΠ

bullet

525/Γ2 ( 10/02/1999) Αποκλειστικού Χρήση χώρων ΓΡΑΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ

bullet

2571/Γ2 ( 26/07/2000) Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Συμβούλων στα ΓΡΑΣΕΠ

bullet

314/Γ2 ( 08/09/2000) Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ειδικών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης στα ΚΕΣΥΠ

bullet

5089/Γ2 ( 10/01/2001) Απασχόληση Εκπαιδευτικών στα ΚΕΣΥΠ

bullet

12/1/2001 - 173 Γ2 Συνεργασία με Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα σε Θέματα Συμβουλευτικής - Ε.Π.

bullet

542/Γ2 (06/02/2001) Υπηρεσιακό καθεστώς στελεχών ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ

bullet

614/Γ2 ( 09/02/2001) Νομικός Χαρακτήρας των ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ

bullet

23/03/2001 1294 Γ2 Ενημέρωση και Στήριξη ΓΡΑΣΕΠ

bullet

4163/Γ2 ( 18/07/2001) Περιγραφή - χρήση και Λειτουργία του Δικτύου Νέστωρ

bullet

2/7/2003 Εγκύκλιος 64705Γ7 Καθορισμός Εδρών ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ

bullet

1/9/2003 Εγκύκλιος Γ7 91042 Τροποποίηση Υ.Α 64705Γ7

bullet

12/9/2003 Εγκύκλιος Γ2 97702 Διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της Υ.Α. 64705

bullet

23/12/2003 - Νόμος3205 Μισθολογικές Ρυθμίσεις Δ.Υ.

bullet

14/1/2005 - 3260 Γ7 Διευκρινήσεις για Επίδομα θέσης Υπευθύνων ΣΕΠ

bullet

43480/Γ2 ( 28/04/2005) Υλικοτεχνική Υποδομή και λειτουργία ΓΡΑΣΕΠ

bullet

43482/Γ7 ( 28/04/2005) Υλικοτεχνική Υποδομή και χρήση ΚΕΣΥΠ

bullet

88500/Γ7 ( 07/09/2005) Ανάθεση της Εφαρμογής ΣΕΠ

bullet

1258659/Γ7 ( 23/11/2006) Τροποποίηση Υ.Α. ίδρυσης 11 Νέων ΚΕΣΥΠ ....

bullet

118828/Γ2 ( 09/11/06) ΑΠΣ στο ΕΠΑΛ

bullet

24/1/2007- 9190 Γ7 Πρόσκληση για Επιμόρφωση ΣΕΠ 520 ωρών στο έργο " Συμβουλευτικοί Ορίζοντες για το Σχολικό Προσανατολισμό - ΣΟΣ Προσανατολισμός"

bullet

86661/Γ7 ( 02/08/2007) Παράταση θητείας Συμβούλων Επαγ. Προσανατολισμού και Ειδικών Πληροφόρησης ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ

bullet

103623/Γ7 Υπηρεσιακό καθεστώς Υπευθύνων ΣΕΠ για το 2007

bullet

131969/Γ7 20-11-2007)Συγκέντρωση στοιχείων για ανάθεση ΣΕΠ. Έτος 2007-08

bullet

3/6/2008. Υπόμνημα της ΟΛΜΕ προς το ΥΠΕΠΘ για θέματα Εκπαιδευτικών -Στελεχών ΣΕΠ

bullet

 23/07/2008.  110899/Γ7.Παράταση θητείας Στελεχών ΣΕΠ μέχρι τέλους 2008

bullet

ΥΑ 106448/Γ2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας & Ε.Π.(ΓΡΑ.ΣΥ)

bullet

Επιμόρφωση των στελεχών Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Ε.Π. Εγκύκλιος

bullet

και 131737/Γ2. 14/10/2008. Υποχρεωτική παρακολούθηση στην Επιμόρφωση στελεχών των ΓΡΑ.ΣΥ.

bullet

Εγκύκλιος 122697/Γ7. Σχετική με την ανάθεση του ΣΕΠ στους εκπαιδευτικούς της Δ.Ε. για τις σχολικές μονάδες της χώρας για το 2008-09.

bullet

Εγκύκλιος 81687/Γ7 ( 9/07/2009) για εφαρμογή Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2009-2010

bullet

ΝΕΟ 99024/Γ7/2-9-2011Εξοπλισμός ΓΡΑΣΕΠ

bullet

ΝΕΟ 101984/Γ7/8-9-2011 Παράδοση αρχείου και εξοπλισμού ΓΡΑΣΕΠ

Επαγγελματική Εκπαίδευση

 1. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Νόμος 2009/1992 ( περιέχει επίσης: Θέματα τριτοβάθμιας, Ρυθμίσεις για Πρωτ. & Δευτ/θμια, Εισαγωγή Αθλητών και Σκάκι σε ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς Εξετάσεις, Σχολική Στέγη, Αποζημίωση απασχ. σε Γενικές Εξετάσεις, Στρατ. Σχολές, Μειονοτική Εκ/ση κ.α.)

 2. Αξιολόγηση μαθητών ΤΕΕ. Π.Δ. 323  ( 28.11..2003)

 3. Οργάνωση και λειτουργία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ( 3475/13.07.2006)

 4. Καθορισμός Κύκλων και Τομέων ΕΠΑΛ ( 80044/Γ2 ( 06.09.2006)

 5. Μετεγγραφές μαθητών από ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ ( 95343/Γ2/19.09.2006)

 6. Τελική Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. του ΟΑΕΔ για το 2007 -2008

 7. Μετατροπή ΤΕΕ σε ΕΠΑΣ σε όλη τη χώρα ( 57020/Δ4/1-6-2007)

 8. Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ ( 62172/Δ4/14/06/2007)

 9. ΑΠΣ ΣΕΠ στο ΕΠΑ.Λ. ( 118828/Γ2/09.11.2006)

 10. Προκύρηξη ΟΤΕΚ για το 2007-08

 11. 111276/Γ2 / 8-10-2007. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α΄, Β΄, Γ΄, Τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ

 12. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

 13. Προεδρικό Διάταγμα σχετικό με τη φοίτηση και την αξιολόγηση μαθητών των ΕΠΑ.Λ

 14. Εγκύκλιος Β120423, Υ.ΑΝ.Κ.Π. Εισαγωγή Μαθητών στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ για το σχ. έτος 2008-2009

 15. Προκήρυξη ΟΤΕΚ για το σχολικό έτος 2008-2009

 16. 25/09/2008. ΥΑ 1122482/Γ2. Καθορισμός εξεταστέας -διδακτέας ύλης Πανελλήνια εξεταζόμενων μαθημέτων Γ΄τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2008-09

 17. 25/09/2008. ΥΑ 122337/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης μαθημάτων Β΄κύκλου Σπουδών Εσπερινών ΤΕΕ για εισαγωγή αποφοίτων στα ΑΤΕΙ, σχολικό έτος 2008-09

 18. Νόμος 3191. Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση

 19. Εγκύκλιος Φ.251/156912/Β6. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Ομάδα Α&Β

 20.  ΦΕΚ 373/3-5-2009. Τι θα ισχύσει για την πρόσβαση των αποφοίτων του Β Κύκλου ΤΕΕ στα ΤΕΙ και της Α Ομάδας των ΕΠΑΛ στα ΑΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ΑΣΤΕ, ΑΕΝ και Ανώτατες Σχολές Στρατιωτικών Υπαξιωματικών και Σχολών Αστυνομίας

 21. Προκήρυξη του ΟΤΕΚ για τις  ΕΠΑΣ και για τα ΙΕΚ του Οργανισμού

 22. Εγκύκλιος Εισαγωγής σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το 2009-2010

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1. 24/09/2008. ΥΑ 122428/Γ2. Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Α,Β και Γ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2008-09

 

Λύκειο ( Ενιαίο - Γενικό)

 

1. Π.Δ. 86. Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου. (12/4/2001)

8. Φυλλάδιο Πρόσβασης για τη σχολική χρονιά 2004-05

9. Φ252.31381/Β6 (1/4/2004) Προαγωγικές Εξετάσεις Λυκείων

10. Φ 253.120785/Β6 ( 1/11/2005) Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

11. 99965/Γ2 ( 29/9/06) Καθορισμός εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄Τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ. για τη χρονιά 2006-07

12. Π.Δ. 60 ( 30/6/2006) Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.

13. Εξεταστέα ύλη Γενικών εξετάσεων για το 2007-2008

14. Εισαγωγή αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και αίτηση αθλητών

15. Φ252/1632/B6 Αίτηση - Δήλωση υποψηφίων Πανελληνίων Εξετάσεων 2008 για Ειδικά μαθήματα. 

16. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση αποφοίτων που υπάγονται σε Ειδικές Κατηγορίες. ΥΑ Φ151/20049/Β6. 1η Μαρτίου 2007

17. Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών για Στρατιωτικές Σχολές για το 2008.

18. Διαγωνίσματα ΤΕΦΑΑ για το 2008

19. 24/09/2008. ΥΑ 122459/Γ2. Καθορισμός εξεταστέας -διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της  Δ΄τάξης Εσπερινόύ ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2008-09

 
2. Φ 253.120789.Β6 (1/11/2001) Υπολογισμός Βαθμού Πρόσβασης.
3. Νόμος 2909. ( 2/5/2001) Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 7. Φ253/128314/Β6 (10/12/2004) Εξετάσεις με ειδικά μαθήματα
4. Φ 253/Β6/1340 ( 15/5/2001) Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
5. 3419/Γ2 ( 15/4/2002) Εξετάσεις μαθητών Β΄Τάξης των Ξενόγλωσσων Τμημάτων Διαπολιτισμικών Ε.Λ. και

6. Φ 253/34612/Β6 Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ε.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

20. 24/09/2008. ΥΑ 122455/Γ2. Καθορισμός εξεταστέας ύλης Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γ΄τάξης ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2008-09

21. 24/09/2008. ΥΑ. 1222439/Γ2. Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

22. Φ. 252/155944/Β6: Ενημέρωση μαθητών της Γ΄τάξης ΓΕΛ α) σχετικά με εξεταζόμενα πανελλαδικά μαθήματα και β) σχετικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια με το 10%

23. ΦΕΚ για την αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. Π.Δ.12

 

 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

1. Νόμος 2083/1992. Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ
2. Νόμος 2327/95. Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. Ρύθμιση Θεμάτων Έρευνας, Παιδείας και Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις
3. Φ 152/Β6/1504 ( 30/5/2001) Εισαγωγή στην τριτοβάθμια ειδικών κατηγοριών
4. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας που υπάγονται σε Ειδικές Κατηγορίες. ΥΑ Φ151/20049/Β6. 1η Μαρτίου 2007
5. Φ 253.34612/Β6 ( 15/4/2002) Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια, αντικατάσταση ονομασίας Τμημάτων
6. Ν. 3282/2004 Μετεγγραφές φοιτητών
7. Ν. 3404/2005 Ρύθμιση θεμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα
8. Ν 3374/2005. Διασφάλιση Ποιότητας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια
9. Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Πανεπιστημίων για το έτος 2007-2008

   ΦΕΚ 874 Β΄10-7-2006, ΦΕΚ 1252Β΄20-7-2006, ΦΕΚ1289Β΄12-9-2006, ΦΕΚ 1504 Β΄12-10-2006

   Αντιστοιχίες τμημάτων ΤΕΙ

10. Ν 3404/2005 ( Α΄260) Για μετεγγραφές
11. Φ 188308/Β3 ( 8/8/2007) Για Μετεγγραφές
12. Β6/074013/07 Για το Τμήμα Φιλοσοφίας της Πάτρας
13. Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου ( Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ ( 20/2/2007)
14. Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Φ.125/139892/Β6
15. Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. ΥΑ Μ3614.1/02/2008, ΦΕΚ 584/Β'/4.4.2008
16. ΥΑ. Φ1/42076/Β3/2008. Αντικατάσταση διατάξεων της υπ' αρίθμ Φ5/122975/Β3/2.11.2004 ΥΑ " Μετεγγραφές Φοιτητών και Σπουδαστών Εσωτερικού(ΦΕΚ 1687/τ.Β΄) ( για πολύτεκνους)
17. Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της ΣΚΤ του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009
18. Εγκύκλιος για τις Μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009
19. Εγγραφές επιτυχόντων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το 2008. Δελτίο τύπου
20. Υγειονομικές Εξετάσεις για ΤΕΦΑΑ. 03/06/2008
21. Νέος Νόμος για τις Αθλητικές διακρίσεις ( 3708/2008)
22. Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10. Εγκύκλιος Φ.125/156715/Β6. 4-12-2008
23. Προϋποθέσεις Επιλογής σε ΤΕΦΑΑ 2009
24. 15 /06/ 09  Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΠΘ για Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία  (Αγωνίσματα) των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για το 2009
25. Εγκύκλιος Μετεγγραφών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-10
26. Αντιστοιχίες τμημάτων ΤΕΙ για το 2010
27. Νόμος 3794. ΦΕΚ 156/4-9-2009. Ρύθμιση θεμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 

Στρατιωτικές Σχολές

 

Π.Δ. 133 /2002. Κρίση Σωματικών Ικανοτήτων Στρατευσίμων
Π.Δ. 53 Κρίση Σωματικής Ικανότητας Στρατευσίμων. Τροποποίηση του Π.Δ. 133/2002/ΦΕΚΑ΄109
182 ( 26/8/2004) Περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
 Προκύρηξη ΕΠΟΠ ( Κατηγορίες) 41/2007
Προκήρυξη Λιμενικού 2006

Προκήρυξη Λιμενικού - Αξιωματικών 2007

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ( Ανδρών - Γυναικών) έτους 2007
ΥΑ για Στρατιωτικές Σχολές για το 2007-08
Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 1260 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών 14/12/2007
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανθυπασπιστών Δικαστικών Γραμματέων. 2008
Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών για Στρατιωτικές Σχολές για το 2008
Προκήρυξη για ΕΠ.ΟΠ. 2008
Ειδικές Κατηγορίες υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές. Εισαγωγικές 2008
 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνόμων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 με το Σύστημα του Απολυτηρίου Γ.Λ. του ΥΠΕΠΘ.
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ για το ακαδ. έτος 2008-2009
Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ( ανδρών -γυναικών) για το 2008
Αλλαγές στις Στρατιωτικές Σχολές για το 2008-09
Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Οικονομικού ( ανδρών -Γυναικών) έτους 2008.

Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Οικονομικού ( ανδρών -Γυναικών) έτους 2008.

Προκήρυξη για ΑΕΝ ( 2009-2010) και ΦΕΚ _Β_905 140509
Προκήρυξη ΕΠ.ΟΠ για Πολεμικό Ναυτικό 2009
 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

Πίνακας Νομοθεσίας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Ν. 2413/14 -6-1996 Η Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό
ΥΑ αρ.Στ/11 (ΦΕΚ 171Β/18-3-96) Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκ/κού Σχεδιασμού, Εκ/σης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης από ΥΠΕΠΘ
ΥΑ Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Τάξεις υποδοχής-Φροντιστηριακά Τμήματα
Νόμος 2790/00 ( ΦΕΚ 24Α/16.2.2000). Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση. Εκπαίδευση -Πολιτισμός ( Κεφ.Ε, άρθρο11)
Νόμος 2817/00 ( ΦΕΚ 78Α/14.3.00) Άρθρο 9. Θέματα Ελληνικής Παιδείας στο εξωτερικό και μειονοτικής Εκπαίδευσης.
Τα διαπολιτισμικά Σχολεία της Ελλάδας
 

Ειδική Αγωγή - Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

 

ΦΕΚ 78/2817 (4/4/2000)
ΥΑ 54285/Γ6. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2008-09 σε ΚΔΑΥ σύμφωνα με το Ν. 2817/2000(ΦΕΚ 78Α΄)
Εγκύκλιος 84085/Γ6. Πρόσκληση υποψηφίων για Πρόσληψη Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολ.έτος 2008-09
 Σχέδιο Νόμου " Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρία και Ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες".
86175/Γ6.Συμπληρωματική εγκύκλιος της 84085/Γ6/26-6-08 για προσωρινές προσλήψεις σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ
Υποβολή Δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση των μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Εγκύκλιος 67953/Γ6/12-6-09. Για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδ. Εκπ. Προσωπικού ΕΕΠ και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για  τις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το έτος 2009-10
Νόμος 3699. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1. Work Programme 2003-2007 της Ε.Ε.
2. Ε.Ε. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Counsil 13832
3. Οδηγία 2005/36/ΕΚ Σχετικά με την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων
4. Απόφαση Αριθ.1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον Τομέα της Δια Βίου Μάθησης ( Comenius)
5. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013
6. ΥΠΕΠΘ: Οι νέοι γνωρίζουν την Ευρώπη. Απόφαση βλέπετε.......
7.  Οδηγία 2005/36/3k του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων.
 

ΚΕΘΙ

 

127248 Γ7 (9/11/2007) Εγκύκλιος για Επιμόρφωση Επιμορφωτών
127246 Γ7 ( 9/11/2007) Εγκύκλιος: Έναρξη Επιμορφωτικών και Παρεμβατικών Προγραμμάτων Πράξη 4.1.1.α
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για υλοποίηση Προγραμμάτων 2007-2008

ETWINNING

Γενική εγκύκλιος για τη σχολική χρονιά 2008-09.

Εγκύκλιος 1227268197: Παράταση προθεσμίας για το σχολικό έτος 2008-09.

Γενική εγκύκλιος eTwinning ( Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning - Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση) για το σχολικό έτος 2008-09.

122906Γ7 Γενική Εγκύκλιος eTwinning για το 2008-09

ECOMOBILITY

71702 Γ7 (4/7/2007) Ενημέρωση για το Πρόγραμμα "Οικολογική Μετακίνηση - Συνεισφορά στο περιβάλλον"

ECOMOBILITY 2008 -09 Εγκύκλιοι 170608 και 260508    Οδηγίες για καθηγητές

 

Στην κορυφή της σελίδας

Πίσω στην αρχική σελίδα