ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Από την ALFAVITA

Του Γιώργου Καββαδία

Οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων και οι φετινές αλλαγές στις στρατιωτικές σχολές

 

Οι προβλέψεις για τα παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, θανόντων στρατιωτικών και αξιωματικών-οπλιτών που μετείχαν στα γεγονότα της Κύπρου

Δεν είναι λίγοι οι ενδιαφερόμενοι για πρόσβαση στις Στρατιωτικές Σχολές που μπερδεύονται με τον όρο «Ειδικές Κατηγορίες», ο οποίος διαφοροποιεί από την κανονική «Γενική Σειρά». Στον διαγωνισμό για την εισαγωγή σε Σχολή της «Γενικής Σειράς», λοιπόν, παίρνουν μέρος όλοι οι υποψήφιοι επί ίσοις όροις, ενώ στην κατηγορία «Ειδικές Κατηγορίες» εντάσσονται κάποιες συγκεκριμένες ομάδες υποψηφίων, όπως τις ορίζει αναλυτική νομοθεσία. Ας δούμε, λοιπόν, αυτές τις περιπτώσεις και να διαλυθούν οι αρκετές -είναι αλήθεια- απορίες.

Ποσοστό 35%
Στις «Ειδικές Κατηγορίες» υπάγονται οι παρακάτω περιπτώσεις του άρθρου 11 του Ν.3648/08.

1. Τέκνα Πολυτέκνων
2. Τέκνα Οικογενειών με τρία παιδιά

Επί του ανωτέρω ποσοστού 35% και μέχρι ποσοστού 10% επ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο, εισάγονται κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω πάθησής τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

2. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών και Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

3. Τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.

Οι Έλληνες του εξωτερικού του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 1351/1983.

Υψος και βάρος
Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενημερώνονται οι υποψήφιοι σπουδαστές για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, ακαδημαϊκού έτους 2008-2009, ότι ισχύουν τα εξής:

1. Το ελάχιστο όριο ύψους για τους άνδρες διαμορφώνεται στα 1,70 μέτρα και για τις γυναίκες στα 1,65 μέτρα.

2. Για το βάρος εισάγεται ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του υποψηφίου σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους του σε μέτρα.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Μάζας Σώματος για τους μεν άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «20-25», για δε τις γυναίκες εντός των ορίων «18-22» και ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στις Στρατιωτικές Σχολές.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές απαιτείται να διαθέτουν συγκεκριμένο βάρος.

Το φυσιολογικό βάρος σύμφωνα με την προκήρυξη εκφράζεται σε κιλά και ισούται με το ανάστημα σε εκατοστά μείον 100.

Για παράδειγμα άτομα ύψους 1,63 εκατοστών πρέπει να έχει βάρος 63 κιλών.

Βάσει της προκήρυξης, επιτρέπεται για το μόνιμο προσωπικό να διαθέτει βάρος έως και +20% του μέσου φυσιολογικού, ενώ για το ιπτάμενο προσωπικό ορίζεται στο +10%. Αυτό σημαίνει πως το μέγιστο βάρος για το ιπτάμενο προσωπικό είναι 69,3 κιλά, ενώ για τους υπολοίπους υποψηφίους με ύψος 1,63 ορίζεται στα 75,6 κιλά.

Ειδικά για τις γυναίκες, το μέσο φυσιολογικό βάρος μειώνεται κατά 15%. Δηλαδή για γυναίκα ύψους 1,50, ο μέσος όρος φυσιολογικού βάρους είναι 53,55 κιλά, την ώρα που μία γυναίκα με ύψος 1,60 γίνεται δεκτή με βάρος 63,75 κιλών.

Οι Έλληνες του εξωτερικού
Διαφορετικές διαδικασίες ορίζονται για τους υποψηφίους Έλληνες του εξωτερικού. Βάσει της προκήρυξης, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς τη Σχολή της πρώτης προτίμησής τους λήγει στις 11 Ιουλίου 2008.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, οι Σχολές θα ανακοινώσουν στις 25 Ιουλίου πίνακες με τους υποψηφίους που υπέβαλαν ελλιπή δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, δίνεται προθεσμία για την κατάθεση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών έως τις 12 Αυγούστου και στις 22 Αυγούστου θα δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων γίνονται δεκτοί για εισαγωγή στις Σχολές.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, για την επιλογή υποψηφίων, έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι:

Είναι Έλληνες-νίδες το γένος και έχουν την ελληνική υπηκοότητα

Για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν γεννηθεί:

bullet μετά την 1/1/1987 για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ
bullet μετά την 1/1/1988 για τη ΣΣΑΣ

Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών δεν έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις

Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση

Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ της χώρας

Δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα

Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα:

bullet Στρατός Ξηράς: 210-36.30.579
bullet Πολεμικό Ναυτικό: 210-36.30.742, 247
bullet Πολεμική Αεροπορία: 210-36.30.360, 076

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

bullet ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
bullet ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 9 ΜΑΪΟΥ
bullet ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 23 ΜΑΪΟΥ
bullet ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΑ LΙΝΚS

bullet ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)www.sse.gr
bullet ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) www.hna.gr
bullet ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ), ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ), ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ) www.haf.gr
bullet ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) www.ssas.gr
bullet ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) www.san.mil.gr
bullet ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΣΜΥ) www.smy.gr
bullet ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) www.hellenicnavy.gr/smyn

 

Επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού 35%, εισάγονται κατά σειρά επιτυχίας οι ανήκοντες στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες:

 

http://alfavita.gr/ejetaseis05/ej845a19.jpg  

Πίσω στην αρχική