Γ2/614/09-02-01

 

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Νομικός χαρακτήρας των ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΙΙ της χώρας


Σύμφωνα με το αρ. 10 του Νόμου 2525/97, ιδρύονται 70 Κέντρα Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) στις έδρες των νομών και 200 Γραφεία ΣΕΠ σε ισάριθμα σχολεία της χώρας. Τα νομαρχιακό ΚΕΣΥΠ και τα Γραφείο ΣΕΠ ανήκουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3, του αρ.1, του ΠΔ 161/2000, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγρ. 29, του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τη «στέγαση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και με μίσθωση ακινήτων, καθώς και αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των Υπηρεσιών αυτών» στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Ατό το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι η δαπάνη μίσθωσης κτιρίων και γιο τα ΚΕΣΥΠ, τα οποία αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, καλύπτεται από τις ΝΑ. Επίσης καλύπτονται και σι λειτουργικές δαπάνες των ΚΕΣΥΠ και των Γραφείων ΣΕΠ,

 

 Πίσω στη νομοθεσία