Γ2/1549/18-04-00

 

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Επισκέψεις μαθητών σε Σ.Ε.Κ. και Σχολικά Εργαστήριο.

Λαμβάνοντας υπόψη ερωτήματα και σχετικό έγγραφα (ΔΕ. 38816/12.4.00) που ήρθαν στην υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατόν στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους μαθητές της Γ Γυμνασίου να οργανώνονται και να πραγματοποιούνται, επισκέψεις ομάδων μαθητών στα κατά τόπους Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) ή/και στα Σχολικά Εργαστήρια των ΤΕΕ της χώρας.
Γα την οργάνωση μιας τέτοιας εκπαιδευτικής επίσκεψης απαιτείται ο
εκπαιδευτικός ο οποίος έχει αναλάβει την εφαρμογή του ΣΕΠ μετά από συνεργασία με το Διευθυντή της σχολικής μονάδας να έρθει σε επικοινωνία με τους Διευθυντές των κατά τόπους Σ.Ε.Κ.
Μια τέτοιου είδους συνεργασία συμβάλλει όχι μόνο στην ενημέρωση των μαθητών για τους προσφερόμενους
τύπους εκπαίδευσης και το περιεχόμενό τους αλλά και για το αντικείμενο συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων και ειδικοτήτων.

 Πίσω στη Νομοθεσία