ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/

LIFE LONG LEARNING PROGRAM

 

COMENIUS

" The Life of European Teenagers"

 

 

                          

                 

HELLAS/ GREECE

       Our place           

Το Ξυλόκαστρο

Το σχολείο μας  Our school

Οι δραστηριότητές μαςOur activities

Τα meetings

Η χώρα μαςOur country

Comenius& Ελληνικό σχολείο (Ομάδες που συμμετείχαν)

Comenius& Greek School 

( The participating

teams)

 

Φωτογραφίες- Photos

                PPT

Videos from this happening:

           1    2      3      4

 

 

 

 

 

 

Ιστορία/History

Θρησκεία/Relegion

 

 

Κορινθίας ΓηPoints of Korinthia

It is designed by the student Marieta Damilakou

and the logo on the top has designed the student Petros Fthenakis

Ερωτηματολόγιo-Questionnaire

Τα αγριολούλουδά μαςOur wild flowers
Ελληνικό Εκπ/κό ΣύστημαGreek Edu System

Our traditional topical costume "KARIOTIKO"

Video in Greek

Text in English

Video in English

 

Results of the questionnaire (above)that Greek teenagers answered about current matters

 

Παραδοσιακές ΣυνταγέςTraditional recipes

 

Photos of our Comenius Day on 24/10/2009

Φωτογραφίες από την Ημέρα Comenius που έγινε στο σχολείο μας στις 24/10/2009

 

Results of the questionnaire about daily habits of Greek teenagers /Αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο για συνήθειες των Ελλήνων νέων
Ζωγράφοι/PaintersPoets/Ποιητές

A knowledgeable game (Hot Potatoes)

about the countries of our Comenius Programme

About Germany

About Greece

About Italy

About Lithuania

About Poland

It is made by the student Dimitris

Nikoloulias

 

Evaluation questions of the Programme.

Αξιολόγηση του Προγράμματος μέσω ερωτήσεων προς τους μαθητές και μαθήτριες.

 

What pupils expect by Comenius/Τι προσδοκούν τα παιδιά από το Comenius

Ελληνικές γιορτέςGreek Celebrations

 

We have created  facebook platforms.1. for teachers, 2. for  students.

International Greek Words
 

THE COMENIUS PROGRAM

is under a single umbrella, "the Life Long Learning Programme".

It supports the following activities:

  • Mobility of Individuals

  • School Partnerships

  • Multilateral projects

  • Multilateral Networks

 

 

Who COMENIUS was ???/ Ποιος ήταν ο COMENIUS;;;

                                                   

COMENIUS is the latinized name of the Czech educational reformer and Protestant theologian Jan Amos Komensky (1592-1670). Last bishop of the old Moravian church (from 1632). Didactica Magna (1628-1632) was his best-known work. He advocated teaching in the vernacular instead of Latin and favoured a universal system open to women as well as men. His Visible World (1658) was probably the first children's picture book.

 

Κομένιος είναι η λατινοποιημένη μορφή του ονόματος του Τσέχου παιδαγωγού-αναμορφωτή και Προτεστάντη θεολόγου Γιαν Άμος Κομένσκι(1592-1670).Τελευταίος επίσκοπος της Μοραβικής εκκλησίας (από 1632). Ditactica magna(Μεγάλη διδακτική) είναι το πιο αναγνωρισμένο έργο του. Υποστήριξε την διδασκαλία της τοπικής διαλέκτου αντί της Λατινικής γλώσσας και ευνόησε ένα παγκόσμιο σύστημα ευνοϊκό τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Το έργο του Ορατός Κόσμος  πιθανολογείται ότι είναι το πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά.

Επισκέπτες/ Visitors:

Latest informed:23/02/2011

 

Contactschool address

Υπεύθυνη: ΣΟΦΙΑ ΣΜΥΡΝΗ

In charge: SOPHIA SMYRNI