COMENIUS

 

" Life of European teenagers"

 

 

 

 

 

 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ORTHODOX CHURCH

 

Τα Δόγματα της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής ( Ορθοδόξου) Εκκλησίας

1. Η πίστη και λατρεία της Αγίας Τριάδος ( Πατρός, Υιού, Αγ Πνεύματος)

2. Η Θεϊκή φύση του Ιησού Χριστού

3. Η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού

4. Το αειπάρθενο της Θεοτόκου

5. Ή προσκύνηση των Αγίων εικόνων

6. Η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού και

7. Η Ανάσταση των νεκρών

Όλα τα Δόγματα περιλαμβάνονται στο " Σύμβολο της Πίστεως" ( ή Πιστεύω)

   The doctrines of the Holy Catholic and Apostolic (Orthodox) Church.

 1. The faith and worship of the Holy Trinity (Father,Son,Holy Spirit).
 2. The divine nature of Jesus Christ.
 3. The human nature of Jesus Christ.
 4. The pilgrimage of the holy icons.
 5. The virginity of Theotokos (Mother of God).
 6. The second coming of Jesus Christ.
 7. The resurrection of the dead.

 

                ΜΥΣΤΗΡΙΑ

 Βάπτισμα. Το Μυστήριο του Βαπτίσματος αποτελεί την είσοδο του ανθρώπου στην Εκκλησία.

Χρίσμα. Το Μυστήριο του Χρίσματος τελείται αμέσως μετά το Βάπτισμα με την επίχριση του

βαπτιζόμενου με Άγιο Μύρο. Μέσω αυτού λαμβάνει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος.

Θεία Ευχαριστία. Στη Θεία Ευχαριστία, Θεία Κοινωνία ή Μετάληψη τελείται ο καθαγιασμός των τίμιων δώρων, άρτου και οίνου, η

μεταβολή τους σε Σώμα και Αίμα Χριστού και η μετάδοσή τους στους πιστούς.

Εξομολόγηση. Το Μυστήριο της Εξομολόγησης

Ιερωσύνη. Η Ιερωσύνη ή Χειροτονία είναι το Μυστήριο, κατά το οποίο με την επίθεση των χεριών του επισκόπου στο χειροτονούμενο

μεταδίδεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος σε αυτόν και του παρέχεται το δικαίωμα να ιερουργεί και να ποιμαίνει την Εκκλησία.

Γάμος. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία το Μυστήριο του Γάμου υφίσταται ως πνευματική ένωση του άνδρα και της γυναίκας και ως

σαρκική για τη διαιώνιση του ανθρώπινου γένους.

Ευχέλαιο. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου εδράζεται σε δύο χωρία της Καινής Διαθήκης

   MYSTERIES

Baptism. The mystery of Baptism constitutes the entrance of people in the church.

Chrismation. The mystery of Chrismation is given immediately after Baptism. By Chrismation the baptised

person is granted the gift of the Holy Spirit through anointing with Holy Chrism.

Eucharist. The Eucharist or Holy Communion is in practice the partaking of the Body and Blood of Jesus

Christ.

Confession. The mystery of Confession.

Priesthood. The authority and the grace of God passes down to orthodox clergy when the bishop lays on them his hands.

Marriage. Marriage in Orthodox Church is the spiritual joining of one man and one woman. It is also considered to be the union into

one flesh as the perpetuation of the human species is seen as important too.

Euxeleon.  Mystery concerning  the health of the believers.

 

Αρχείο:Μυστικός Δείπνος του Duccio.jpg

 

 Το Σχίσμα του 1054

Το σχίσμα των Εκκλησιών ανατολής και δύσης ήταν αποτέλεσμα μίας μακράς σειράς επεισοδίων, που ως κατάληξη είχαν την

ανταλλαγή αναθεμάτων μεταξύ του Πατριάρχη Μιχαήλ Η' Κηρουλάριου και του Πάπας Λέοντος ΙΕ' το 1054.

 

       The Great Schism

  The Great Schism took place in 1054 between Rome and Constantinople and led after a series of incidents to the separation from the

churches of the West and the churches of the East.Αρχείο:Agia-sofia.jpg

                                                                                                       Ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη

 

 

Διάρθρωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία περιλαμβάνει :

Τέσσερα (4) Αρχαία ή Πρεσβυγενή Πατριαρχεία:

1. Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός

Πατριάρχης) με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

2. Πατριαρχείο Αλεξανδρείας (Πάπας και Πατριάρχης της Μεγάλης πόλεως Αλεξανδρείας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αιθιοπίας και

πάσης Αφρικής, Πατήρ Πατέρων, Ποιμήν Ποιμένων, Αρχιερεύς Αρχιερέων, τρίτος και δέκατος των Αποστόλων και Κριτής της

Οικουμένης) με έδρα την Αλεξάνδρεια.

3. Πατριαρχείο Αντιοχείας (Πατριάρχης της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας, Συρίας, Αραβίας, Κιλικίας, Ιβηρίας τε και

Μεσοποταμίας και πάσης Ανατολής) με έδρα τη Δαμασκό.

4. Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του

Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Σιών) με έδρα τα Ιεροσόλυμα. Πηγές της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι η Θεία Αποκάλυψη

και οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Το 95% των Ελλήνων είναι ορθόδοξοι Χριστιανοί.

 

                               Organisation of the Orthodox Church.

The Eastern Orthodox Church is composed of 4 Ancient or Domain Patriarchates:

 1. Ecumenical Patriarchate of Constantinople
 2. Orthodox Church of Alexandria(Pope and Patriarch of the great city of Alexandria,Libya,Pentapolis.Ethiopia,all Egypt and all Africa)located in Alexandria.
 3. Orthodox Church of Antioch(Patriarch of Antioch and all the East)locates in Damaskos.
 4. Orthodox Church of Jerusalem(Patriarch of the Holy City of Jerusalem and all Palestine,and of Syria,Arabia beyond the Jordan River,Cana of Galilee and sacred Zion)located in Jerusalem.

Sources of the Orthodox Church are the Ecumenical Councils.

95% of the Greek people are Christian Orthodox.

Ο Μοναχισμός

Ο μοναχισμός αποτελεί θεσμό της Εκκλησίας. Άσκηση σημαίνει ο αγώνας του ανθρώπου εναντίον των παθών του και είναι ένα από

τα μέσα για να ενωθεί ο άνθρωπος με το Θεό. Ασκητικοί μέθοδοι είναι, η ταπείνωση, η μετάνοια, η νηστεία, η συνεχής προσευχή και

ο αγώνας να ολοκληρωθεί πνευματικά.

 Monasticism.

Monasticism is the fight of the Christians against their passions and is the way to become one with God.

Some monastic methods are humiliation, repentance, fasting constant prayer and the struggle for spiritual

fulfillment.

 

Εορτές

Ονομαστική εορτή. Οι ορθόδοξοι εορτάζουν όλοι άνδρες και γυναίκες την ονομαστική τους εορτή. Μεγάλες εορτές είναι

Χριστούγεννα και Πάσχα. Το Πάσχα είναι κινητή εορτή και εορτάζεται κάθε χρόνο, την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας.

                                                   Celebrations.

 

Name Day.  All orthodox celebrate their name day. Big celebrations are Christmas and Easter. Easter is a moveable feast and falls each

year on the first Sunday, following the cycle of the moon.

 Εκκλησιαστική τέχνη

Ναοδομία. Οι ρυθμοί που κτίζονται οι Ναοί είναι είναι κυρίως δύο, ο βυζαντινός ρυθμός και η βασιλική.

Εικόνες. Όταν προσκυνάμε μια εικόνα αποδίδουμε τιμή στο πρόσωπο που εικονίζει.

Υμνολογία. Η ορθόδοξη εκκλησία δεν έχει εκκλησιαστικό όργανο έχει όμως εκκλησιαστική μουσική.

                                    ΠΑ,  ΒΟΥ, ΓΑ, ΔΙ,   ΚΕ, ΖΩ, ΝΗ

                                    RE,   MI,   FA, SOL,LA, SI,   DO

                                                   Church art.

 Curch building.

Churches are built in two types the Byzantine and the Basilica.

Icons.  Icons are used to honor the holy being they are depicting.

Chanting

In Orthodox Church musical instruments(organs) are not generally used,however there are chants.

                        ΠΑ,ΒΟΥ,ΓΑ,ΔΙ,ΚΕ,ΖΩ,ΝΗ

                        RE,MI,FA,SOL,LA,SI,DO

 

Η Ορθόδοξη εκκλησία πιστεύει σήμερα στην συνεργασία των χριστιανικών Εκκλησιών με απαραίτητη προυπόθεση τον διάλογο. Οι

χριστιανικές εκκλησίες συνεργαζόμενες  μπορούν να βοηθήσουν στα μεγάλα παγκόσμια προβλήματα όπως το περιβάλλον, την πείνα,

την ειρήνη, την ανεργία, την παιδική εκμετάλλευση, τα ναρκωτικά.

 

The Orthodox Church believes in the cooperation of the Christian churches which is based on dialogue. The Christian churches by cooperating can help in great problems such as the environment, hunger, peace, unemployment, child exploiting and drugs.

 

 Sources: www.wikipaideia.gr

 πίσω στην αρχική/back to index