ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

 

 

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

 

 

Με στόχο οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου να μπουν στη διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων, αλλά και να πληροφορηθούν επάνω σε διάφορα θέματα που τους αφορούν, αποφάσισα την υλοποίηση ενός project μεγάλων αξιώσεων, κατά τη γνώμη μου, που δεν εντάχθηκε σε κανένα από τα τρέχοντα ευρωπαϊκά και μη προγράμματα.

Το Πρόγραμμα αυτό είχε ως εξής: Όλα τα τμήματα στα οποία εφάρμοσα την περασμένη χρονιά το ΣΕΠ (2006-2007) θα διαπραγματεύονταν διάφορες συνιστώσες ενός κεντρικού θέματος, που ήταν το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τα τέσσερα τμήματα ανέλαβαν να ερευνήσουν τα εξής επί μέρους θέματα:

Γ1  2ου Γυμνασίου: « Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και οι διέξοδοι μετά το Γυμνάσιο»

Γ2 2ου Γυμνασίου: « Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα με την οπτική του φύλου»

Γ1 1ου Γυμνασίου: « Σύγκριση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος με το Εκπαιδευτικό Σύστημα μιας άλλης Ευρωπαϊκής χώρας» ( Η χώρα θα εξαρτιόταν από την eTwinning συνεργασία).

Γ2 1ου Γυμνασίου:  «Συζήτηση – προβληματισμοί και διενέργεια έρευνας σχετικά με την επίδραση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος στους αλλοδαπούς μαθητές».

 Οι μαθητές σε κάθε τμήμα χωρίστηκαν σε ομάδες και επέλεξαν μόνοι τους τα ερωτήματα που θα ερευνούσαν. Ορίστηκαν συντονιστές μαθητές και ώρες συνάντησης μαζί μου, για να παρακολουθούμε την εξέλιξη της εργασίας. Τους δόθηκαν οδηγίες για το πώς έπρεπε να προχωρήσουν την εργασία τους, δόθηκε σε  πολλά φωτοτυπημένα αντίγραφα το ερευνητικό ημερολόγιο για να το χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν τηρήθηκε. Δόθηκαν, επίσης, διευθύνσεις άλλων πηγών, όπως  ιστοσελίδες και διευθύνσεις σχολείων, οδηγίες για τη σύνταξη ερωτηματολογίου, γραφής εργασίας, διενέργειας συνέντευξης, χρήσης Νέων Τεχνολογιών.

  Παρατηρήσεις

  1. Παρατηρήθηκαν τα εξής:

 

Ø        Υπήρξαν ομάδες μαθητών οι οποίες λειτούργησαν από την αρχή με υπευθυνότητα και συνέπεια, κάποιες από αυτές χαλάρωσαν όμως, προς το τέλος.

Ø        Υπήρξαν μαθητές αδύνατοι στις σχολικές επιδόσεις με τη συμβατική, παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας και μάθηση, που επέδειξαν αξιοθαύμαστη θέληση και είχε απροσδόκητα θετικά αποτελέσματα η τελική παρουσίασή τους.

Ø        Το τμήμα Γ1 του 1ου Γυμνασίου δεν μπόρεσε να επεξεργαστεί το θέμα, όπως ήταν στην αρχή, γιατί δεν έγινε συνεργασία με σχολείο του εξωτερικού για  το συγκεκριμένο τμήμα. Κάποιοι μαθητές ασχολήθηκαν γενικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα υποθέματα, όπως μετατράπηκε στην πορεία το θέμα, αλλά είναι μεμονωμένες περιπτώσεις που παρατίθενται πιο κάτω.

Ø        Το τμήμα Γ2 του 1ου Γυμνασίου δούλεψε αρκετά πάνω στο θέμα του. Επειδή όμως, αποφασίστηκε να γίνει η παρουσίαση των εργασιών μετά τις εξετάσεις για να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση, μιας και υπήρχαν πολλές εκδηλώσεις προγραμματισμένες να γίνουν πριν τις εξετάσεις, δεν κατορθώθηκε να μπει το τμήμα στην τελική ευθεία, εκτός πάλι ορισμένων περιπτώσεων, που κι αυτές παρατίθενται στη συνέχεια.

Ø        Μια ομάδα από το Γ2 του 2ου Γυμνασίου διαλύθηκε, αφού οι μαθητές απορρίφθηκαν λόγω απουσιών.

Ø        Μια ομάδα του Γ1 του 2ου Γυμνασίου δεν μπόρεσε να ενταχθεί εν τέλει στη διαδικασία παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν.

Ø        Δεν τηρήθηκε το πρόγραμμα που είχε οριστεί, όσον αφορά στις συναντήσεις και δεν κράτησαν ημερολόγιο, όπως τους είχα προτείνει.

Ø        Πολλές φορές χρειάστηκε να εφαρμόσω εξατομικευμένη διδασκαλία για να εξηγήσω διάφορα πράγματα, αφού υπήρξαν μαθητές που δεν ήξεραν καν να διαβάζουν και να γράφουν καλά.

Ø        Πολλές φορές χρειάστηκε να μείνουμε μέχρι αργά το βράδυ στο σχολείο για να δουλέψουν οι μαθητές την εργασία τους. Ο Η/Υ που χρησιμοποιήσαμε ήταν ένας, αυτός του ΓΡΑΣΕΠ.

Ø        Η εργασία κάθε μαθητή/ μαθήτριας προχωρούσε ανάλογα με τις δυνατότητές του/της και το στόχο που εγώ είχα βάλει γι αυτόν/γι ‘αυτήν.

Ø        Χρειάστηκε πολλές φορές να αναθεωρήσουμε και να αναπροσαρμόσουμε το σχέδιο που είχαμε εξ αρχής, όταν βλέπαμε ότι οι δυσκολίες ήταν πολύ μεγάλες για την υλοποίησή του.

Ø        Προσπάθησα να εφαρμόσω τη κοινωνιογνωστική θεωρία μάθησης και το αποτέλεσμα που υπήρξε, τελικά, με την παρουσίαση, πραγματικά με κατέπληξε και με συγκίνησε.

Ήταν πέρα από κάθε προσδοκία, να παρατηρεί κανείς τους μικρούς μαθητές

 ( μερικοί δεν ήταν καν δεκαπέντε χρονών) να συμπεριφέρνονται σαν ερευνητές που παρουσιάζουν τη δημιουργία τους, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 

Η προτροπή, που τους είχε δοθεί εκ μέρους μου, ήταν να παρουσιάσουν την εργασία τους, με όποιο τρόπο ήθελαν, αρκεί αυτός ό τρόπος να ήταν ελκυστικός και ενδιαφέρων για τον ακροατή. Τους ζήτησα να σκεφτούν σε ποια περίπτωση αυτοί/ αυτές δε βαριούνται, όταν παρακολουθούν μια ομιλία και έτσι να αποφασίσουν πως θα έκαναν τη δική τους παρουσίαση. Επεσήμανα φυσικά, την αναγκαιότητα της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη σημερινή εποχή. Τα παιδιά έκαναν φιλότιμες προσπάθειες.

     2. Οι μικροί μαθητές/ μαθήτριες:

·        Έκαναν έρευνα πεδίου, βιβλιογραφική, διαδικτύου.

·        Σύγκριναν πίνακες, έβγαλαν συμπεράσματα.

·        Πήραν πληροφορίες από έγκυρες πηγές, κατάλαβαν την αξία της πρόσφατης πληροφορίας, ιδιαίτερα με το θέμα των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ

·        Απόκτησαν θάρρος, θετική αυτοεικόνα.

·        Ανέπτυξαν τη δεξιότητα της αυτοπαρουσίασης.

·        Έμαθαν πολλά στις Νέες Τεχνολογίες.

·        Ανέπτυξαν τη δεξιότητα της συνεργασίας και σε ένα βαθμό, όχι τόσο πολύ τη δεξιότητα της οργάνωσης του χρόνου.

·        Έμαθαν να επικοινωνούν και να κλείνουν συναντήσεις για να πάρουν τις πληροφορίες που ήθελαν.

·        Έμαθαν να επεξεργάζονται τις πληροφορίες και να αναφέρονται στις πηγές που χρησιμοποίησαν.

  Η υπεύθυνη καθηγήτρια του ΣΕΠ και  του ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου

          Σοφία Γ. Σμυρνή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Προετοιμασία για την εργασία

Δημιουργία ομάδων

α. 1ο Τμήμα 1ου Γυμνασίου

β. 2ο Τμήμα 1ου Γυμνασίου

γ. 1ο Τμήμα 2ου Γυμνασίου

δ. 2ο Τμήμα 2ου Γυμνασίου

Οδηγίες

1. Πως γράφεται μια εργασία

2. Πως παίρνουμε μια συνέντευξη

3. Πως συντάσσουμε ένα ερωτηματολόγιο

Πρόγραμμα συναντήσεων Ομάδων

ΗΜΕΡΙΔΑ ( του 2ου Γυμνασίου που ολοκληρώθηκε η εργασία)

 

Για το 1ο Γυμνάσιο που δεν ολοκληρώθηκε το Project,

σε αυτό το σημείο υπάρχουν μερικά κομμάτια:

Πολύ καλό είναι το σκετς που έγραψαν οι μαθητές για τα ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ

Επίσης έγιναν

Εργασία για τα ΜΠΣ που υπάρχουν στην Ελλάδα

Εργασία: α. Πιθανά προβλήματα με την ελληνική γλώσσα - Διαπροσωπικές σχέσεις ( από ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στους μαθητές των δυο συστεγαζόμενων σχολείων)

Εργασία: Πως θα ήθελαν οι αλλοδαποί μαθητές να ήταν το εκπαιδευτικό σύστημα

 Πίσω στις Δραστηριότητες