Πως γράφουμε μια εργασία

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 Όταν γράφουμε κάποιο τμήμα της εργασίας μας που προέρχεται από κάποιον άλλον πρέπει να το αναφέρουμε για αν προστατεύονται έτσι τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα.

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Αν το απόσπασμα είναι μικρότερο από 40 λέξεις, τότε το βάζουμε σε εισαγωγικά, αποτελεί μέρος της πρότασης στην οποία ανήκει και γράφουμε το όνομα του συγγραφέα, βάζουμε σε παρένθεση τη χρονολογία έκδοσης του εντύπου που περιέχει το απόσπασμα. Μπορεί να αναγράφεται και η σελίδα.

Όταν το απόσπασμα είναι μεγαλύτερο από 40 λέξεις θα παρατίθεται χωρίς εισαγωγικά αλλά θα το γράφουμε στην επόμενη σειρά με μια εσοχή πέντε χτυπημάτων από το περιθώριο. Γράφεται πάλι ο συγγραφέας, ( η χρονολογία, σε παρένθεση και η σελίδα στην ίδια παρένθεση).

Όταν αποδίδουμε με δικά μας λόγια μια ιδέα άλλου, τότε γράφουμε χωρίς εισαγωγικά το συγγραφέα και τη χρονολογία σε παρένθεση.

Όταν οι συγγραφείς του αποσπάσματος είναι περισσότεροι του ενός τότε χρησιμοποιούμε το «και» ή το &.

 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

     Αναφερόμαστε, σε όλες τις πηγές που χρησιμοποιήσαμε,

 με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο:

Αν η πηγή είναι βιβλίο γράφουμε: Επώνυμο, Αρχικό ονόματος. ( χρονολογία). Τίτλος. (Πλάγια).Τόπος έκδοσης: Εκδοτικός Οίκος.

Π.χ. Πιαζέ, Ζ. ( 1988). Η ψυχολογία της νοημοσύνης. Αθήνα: Καστανιώτης

Συγγραφέας που έχει εκδώσει μόνος του/μόνη της το βιβλίο. Γράφουμε π.χ. Αθανασοπούλου,Δ.(1980). Περιγραφική Στατιστική. Πειραιάς: Ιδίας.

Όταν η πηγή είναι άρθρο. Γράφουμε: Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικό ονόματος. ( χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Τόμος, σελίδα-ες

Πηγές από διαδίκτυο. Γράφουμε το: Επώνυμο του συγγραφέα, Αρχικό μικρού ονόματος. ( Ημερομηνία συγγραφής της εργασίας, εφ’όσον αναφέρεται. Τίτλος της εργασίας { πρωτόκολλο και διεύθυνση} { διαδρομή} (ημερομηνία επίσκεψης – πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή δικτυακό τόπο).

Π.χ.  http  :   //  www.apa.org.           /monitor/oct00/               workplace.html

    Πρωτόκ.      Διεύθυνση                  διαδρομή            όνομα αρχείου του εγγρ.

Γράφουμε δηλαδή:

Degelman, D., & Harris, M.L.  (2000).   APA  style   essentials. Διαθέσιμο στο

http://www.vanguatd.edu/psychology/index.cfm? Doc_id=796&nbsp

( 18/5/2000 )

     Σοφία Γ. Σμυρνή

Πίσω στο Project