ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

ΗΜ.

ΔΙΑΛ.

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

 

 

 

 

 

1ο

1ο Γυμνάσιο. Γ1 Τατιανή:

Νομοθεσία για εκ/κό σύστημα – σύγκριση των δυο εκπαιδ. συστημάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο Γυμνάσιο. Γ1. Ανίσα:

Διερεύνηση άγνωστων σχολών με καλές προοπτικές που δεν απαιτούν ψηλές βαθμολογίες.

 

 

 

 

 

 

1ο Γυμνάσιο. Γ1. Κορδικότση Στ.

Σχετικά με ΜΠΣ.

 

 

 

 

 

 

2ο Διάλειμμα

2ο Γυμνάσιο. Γ1

Χρόνης Μ.: Ποιες σχολές τριτοβάθμιας υπάρχουν στην Ελλάδα

1ο Γυμνάσιο. Γ2.

Μάρα: Πως θα ήθελ. Οι αλλοδαποί το εκ. Σύστ. – Διαρ. Από υποχρ. Εκπ. Αριθ. Εγγρ. Σε Γ.Λ. και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ.

 

 

 

 

 

2ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο

 

 

 

1ο Γυμνάσιο. Γ1. Νατάσα: Με ποια κριτήρια επιλέγουν οι έφηβοι τις σπουδές τους και πότε γίνεται αυτή η επιλογή και στα δυο συστήματα.

2ο Γυμνάσιο. Γ1. Βλασία Μ.

Προγράμματα σπουδών σχολών

 

 

 

1ο Γυμνάσιο. Γ1: Κώστας Κα.

Ποσοστό αρίστων στη. Δ.Ε.- Τι γίνεται με την αριστεία ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια των δυο χωρών.

2ο Γυμνάσιο. Γ1. Δημήτρης Κλ.

Ποια σχολεία – τύποι σχολείων υπάρχουν μετά το Γυμνάσιο και ποιο το αντικείμενό τους.

 

 

 

 

 

 

 

2ο Γυμνάσιο. Γ2

Μυρτώ Σπ.

Α. Αν υπάρχουν σχολές καταλληλότερες για άνδρες ή γυναίκες.

Β. Διερευν. Αν σπουδάζουν στα ΑΕΙ περισσότερες γυναίκες.

2ο Γυμνάσιο. Γ2

Γιώργος Χοτ.:

Για τρεις βαθμ. εκ. συμπεριφ. Μεταξύ σπουδαστών και σπουδαστών καθηγητών.

1ο Γυμνάσιο. Γ2

 Νατάσα: Η συμπεριφορά των εκ/κών απέναντι στους αλ. μαθ. – Τι σπουδάζουν συνήθ.

 

 

 

 

 

 

1ο Γυμνάσιο. Γ2

 Όλγα: Νόμοι με Ελλ. Σύστημα & αντιμ. Αλλοδ.

 

2ο Γυμνάσιο Γ1. Γιώτα Μπ.

Έρευνα σχετικά με κατευθύνσεις σε Λύκειο

1ο Γυμνάσιο. Γ2 Δημήτρης Που.

Πιθανά προβλ. Με ελλ. γλώσ. και πως αντιμ. – Διαπρ. Σχέσεις.

2ο Γυμνάσιο. Γ2

Ανδρέας Τσ. Α. Καλύτερο επαγγελμ. Μέλλον επιλέγουν σχολές αγ. Ή κορίτσια.

Β. Ποσοστό αγ. ή κοριτ. Για ΤΕΕ

Ή Γεν. Λύκειο

 

 

 

 

 

 

1ο Γυμνάσιο. Γ2

Ζώης: Ποιες σπουδές έχουν κάνει οι αλλοδ. Ενήλ. Και αν τις εφαρ. Στην Ελλάδα.

 

 

 

 

 

4ο

 

 

 

 

 

 

1ο Γυμνάσιο. Γ1. Δημήτρης Κο.

Να εξετασθεί το θέμα της παραπαιδείας καις τις δυο χώρες.

2ο Γυμνάσιο. Γ2

Βίλμα: α. Προτίμηση σχολών κύρους περισ. Από κορίτσια ή αγόρια.

Β. Με ποιο κριτήριο τα κορίτσια προτιμούν κάποιες σχολές. Και ποιες οι σχολές πρώτης προτίμησης.

Γ. Σχολές όπου έχουμε ίδια ποσοστά προτίμησης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.

 

1ο Γυμνάσιο. Γ2

 Γιάννης Τσ.

Διερευν. Των αιτιών της διαφ. Συμπ. των αλλοδ.

 

 

 

 

 

 

2ο Γυμνάσιο. Γ1

Έκτορας Μπ.

Μελέτη σχετικά με βάσεις σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

1ο Γυμνάσιο. Γ2.

Κατερίνα Κου.

Σύγκριση και γενικότερη διερεύνηση της επίδοσης των αλλ. Και σε σύγκρ. με Έλλ.

 

 

 

 

5ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο Γυμνάσιο. Γ1 Νίκος Κο.

 

Ποσοστό επιτυχίας στην τριτοβ.- Σύγκριση αυτής της επιτυχίας με την άλλη χώρα.

 

 

2ο Γυμνάσιο Γ1. Αναΐς:

α. Κατευθύνσεις σε συνδυασμό με πεδία και σχολές

β. Δυνατότητα  μεταπήδησης από μια κατεύθυνση σε άλλη

 

Πίσω στο Project