Για το θέμα έγινε έρευνα με ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους αλλοδαπούς μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου και κατόπιν επεξεργασία των αποτελεσμάτων:

Ερωτηματολόγιο

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

   

Στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού ερευνούμε το θέμα τις επίδρασης του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος στους αλλοδαπούς μαθητές.

Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώμη σου, γιατί θα μας βοηθήσει στην παράμετρο της εργασίας που έχει να κάνει με το αν συνεχίζουν οι αλλοδαποί μαθητές την εκπαίδευσή τους. Μας ενδιαφέρει επίσης η γνώμη σου για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Θα έχεις την ευκαιρία να πληροφορηθείς στο μέλλον για τα αποτελέσματα της έρευνάς μας.

  Μανδελιά Μάρα

Μαντζώρου Έλενα

Μεντζελόπουλος Παναγιώτης

Πασχούλη Αθηνά

 

Σημείωσε με Χ το αντίστοιχο τετράγωνο που σε αντιπροσωπεύει:

 

 1. Ανάφερε το φύλο σου:

   Κορίτσι

          Αγόρι    

 

 

  2. Ανάφερε την ηλικία σου:

  3.  Γεννήθηκες στην Ελλάδα:

 Ναι  Όχι

                                                     

 4. Πως σου φαίνεται η εκπαίδευση στην Ελλάδα:

 

Άριστη 

          Αρκετά καλή

     Μέτρια

     Κακή

  5. Βοηθά, κατά τη γνώμη σου,  το Εκπαιδευτικό Σύστημα τους αλλοδαπούς μαθητές:

        Ναι

  Όχι

6.  Τι επιθυμείς να μείνει το ίδιο σχετικά με την εκπαίδευση στην Ελλάδα:

Οι Εκπαιδευτικοί

       Τα βιβλία

Το σύστημα διδασκαλίας

7. Τι επιθυμείς να αλλάξει:

Οι εκπαιδευτικοί

Τα βιβλία

Το σύστημα διδασκαλίας

  8. Επιθυμείς να συνεχίσεις στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης ( Λύκειο – Πανεπιστήμιο):

Ναι

Όχι

  9. Εάν στο προηγούμενο ερώτημα απάντησες αρνητικά, για ποιους λόγους;

Οικονομικούς

Οικογενειακούς

Κοινωνικούς

  Αποτελέσματα της έρευνας:

 

Το δείγμα ήταν οι αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν στο 1ο  Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου.

 

Ρωτήθηκαν 18 μαθητές από τους οποίους οι 8 ήταν κορίτσια και οι 10 αγόρια.

Η ηλικία τους ήταν: ένας μαθητής 12 ετών, πέντε μαθητές 13 ετών, ένας μαθητής 13,5 ετών, επτά μαθητές 14 ετών, τέσσερεις μαθητές 15 ετών.

Και οι 18 δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

Ένας μαθητής ζει στην Ελλάδα 14 χρόνια, ένας 13 χρόνια, ένας 12 χρόνια, δύο 10 χρόνια, τρεις 9 χρόνια, τρεις οκτώ χρόνια, ένας επτά χρόνια, τέσσερεις πέντε χρόνια και ένας 1 χρόνο.

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα φαίνεται  Άριστη για τους 7 μαθητές

                                                                       Αρκετά καλή     για 7 μαθητές

                                                                       Μέτρια              για 3 μαθητές

                                                                       Κακή            για  1 μαθητή

 Οι 17 μαθητές πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα βοηθά τους αλλοδαπούς μαθητές και ένας πιστεύει ότι δεν τους βοηθά.

  Στην ερώτηση τι επιθυμούν να μείνει ίδιο στην εκπαίδευση,

Ένας μαθητής δεν απάντησε. 9 είπαν για τους εκπαιδευτικούς, 3 για τα βιβλία, 5 για το σύστημα διδασκαλίας.

     Επιθυμούν να αλλάξει: 5 οι εκπαιδευτικοί, 8 τα βιβλία και 4 το σύστημα διδασκαλίας. Ένας μαθητής δεν απάντησε.

  17 μαθητές θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους τουλάχιστον στο Λύκειο και ένας δε θέλει να συνεχίσει για κοινωνικούς λόγους.

  Συμπεράσματα: Οι αλλοδαποί μαθητές του σχολείου μας θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, οι περισσότεροι θεωρούν ότι το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα τους υποστηρίζει αλλά οι περισσότεροι θέλουν να αλλάξουν τα βιβλία. Υπάρχουν αρκετοί μαθητές που επιθυμούν να αλλάξει και ο τρόπος διδασκαλίας, καθώς υπάρχει και ένα ποσοστό περίπου 20% που θέλει να αλλάξουν και οι εκπαιδευτικοί.

Πίσω στο Project