ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τμήματος:

 

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Συζήτηση – Προβληματισμοί – Διενέργεια έρευνας σχετικά με την επίδραση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος στους αλλοδαπούς μαθητές.

 

Ομάδα εργασίας:

Ρισέλ Λεζάι

Δημήτρης Πουλακίδας

Άγγελος Πάγκαλος

Γιώργος Νέλας

 

Συντονιστής: Δημήτρης Πουλακίδα

 

Υποθέματα επεξεργασίας:

 

  1. Πιθανά προβλήματα με την ελληνική γλώσσα ( γλώσσα υποδοχής) και πως αντιμετωπίζονται.
  2. Διαπροσωπικές σχέσεις.

 

Προχωρήσαμε στη σύνθεση ερωτηματολογίου για να ερευνήσουμε τα θέματα που είχαμε αναλάβει:

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει φτιαχτεί από τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου, Άγγελο Πάγκαλο, Δημήτρη Πουλακίδα, Γιώργο Νέλα, Νίκο Λεζάι και σκοπό έχει να ερευνήσει τα προβλήματα με τη γλώσσα και τις  διαπροσωπικές σχέσεις των αλλοδαπών μαθητών.

Παρακαλούμε οι απαντήσεις σας να εκφράζουν πραγματικά τη γνώμη σας.

Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν σε στατιστική έρευνα και να είστε σίγουροι πως θα τηρηθεί εχεμύθεια.

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

α. Είσαι καιρό στην Ελλάδα;

   Πολύ ( 5 χρόνια και άνω)

   Λίγο (  5 χρόνια και κάτω)

β. Γεννήθηκες εδώ;  

    ΝΑΙ    ΟΧΙ

 γ.   Από ποια χώρα κατάγεσαι;……………………..

δ. Πως σου φαίνεται η ελληνική γλώσσα;

    Εύκολη

   

             Δύσκολη

   Πολύ δύσκολη

ε. Δυσκολεύεσαι στα Αρχαία;

   Πολύ

    Λίγο

   Καθόλου

στ. Δυσκολεύεσαι στη γλώσσα

    Πολύ

   Λίγο

   Καθόλου

 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

ζ. Έχεις Έλληνες φίλους;

      Πολλούς

     Λίγους

     Καθόλου

η.   Διακρίνεις κάποια ρατσιστική συμπεριφορά προς εσένα;

   Ναι   

         Ίσως λίγο                              

  Όχι

θ.    Οι καθηγητές πώς σου συμπεριφέρονται;

      Πολύ καλά             

      Καλά                                       

    Καθόλου καλά

ι.    Ανήκεις σε κάποιο σύλλογο ή ομάδα;      

    Όχι        Ναι               

  Ευχαριστούμε που συμμετείχατε στην έρευνά μας. Να είστε σίγουροι πως τα στοιχεία που μας δώσατε θα μας βοηθήσουν και θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της έρευνας στο τέλος της χρονιάς.

Αποτελέσματα της έρευνας

 

Η έρευνα έγινε σε όλους τους αλλοδαπούς μαθητές των σχολείων μας ( 1ου και 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου). Αριθμός ερωτηθέντων μαθητών 25.

Πήραμε τα εξής αποτελέσματα:

α. Στην Ελλάδα μένουν πάνω από πέντε χρόνια οι 20 μαθητές

β. Κανείς δε γεννήθηκε εδώ. Οι 23 μαθητές είναι Αλβανοί , ένας Ιταλός και ένας από Ρουμανία.

γ. Η Ελληνική γλώσσα φαίνεται εύκολη στους 19 μαθητές και δύσκολη στους υπόλοιπους έξι. Μέσα σε αυτούς περιλαμβάνονται και αυτοί που μένουν κάτω από πέντε χρόνια στην Ελλάδα.

δ. Στα Αρχαία Ελληνικά δυσκολεύονται πολύ οι 13 μαθητές, λίγο οι 11 μαθητές και καθόλου ένας.

ε. Γενικά με τη γλώσσα δε δυσκολεύονται καθόλου οι 12 μαθητές, λίγο οι 8 μαθητές και πολύ οι 5.

Στις διαπροσωπικές σχέσεις παρατηρήσαμε τα εξής:

στ. Οι 21 μαθητές έχουν πολλούς Έλληνες φίλους και οι 4 λίγους

ζ. Οι 13 μαθητές δε διακρίνουν ρατσιστική συμπεριφορά, οι 10 ίσως λίγο και οι 2 σημειώνουν ότι νιώθουν ρατσιστική συμπεριφορά απέναντί τους. ( Ο Ιταλός απαντά ότι δε νιώθει ρατσισμό).

η. Οι 16 υποστηρίζουν ότι οι καθηγητές τους φέρονται πολύ καλά και οι 9 καλά

θ. Οι 8 ανήκουν σε σύλλογο ή ομάδα και οι 17 δεν ανήκουν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όλοι σχεδόν οι αλλοδαποί μαθητές κατάγονται από την Αλβανία. Οι περισσότεροι δε νιώθουν πολύ ρατσισμό, υπάρχει όμως ένα ποσοστό 40% που νιώθουν λίγο.

Δυσκολεύεται στα Αρχαία Ελληνικά πολύ μεγάλο ποσοστό. Περίπου το 50% δυσκολεύονται πολύ και σχεδόν οι υπόλοιποι λίγο.

Έχουν γενικά, πολλούς Έλληνες φίλους, άρα δε νιώθουν αποκλεισμένοι και πολλοί σε ποσοστό περίπου 30% ανήκουν σε συλλόγους. Οι καθηγητές τους φέρονται από πολύ καλά έως καλά, όπως υποστηρίζουν.

  Πίσω στο Project