ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Ένα ιδανικό ερωτηματολόγιο είναι σαφές, απαλλαγμένο από αοριστίες και μπορεί κανείς να το χειριστεί με τον ίδιο τρόπο σε όλη του την έκταση.

Θα πρέπει να είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί που θα απαντήσουν να κάνουν ελάχιστα σφάλματα, αλλά να διευκολύνει και αυτούς που θα το επεξεργαστούν.

Εφόσον δε, η συμμετοχή των απαντώντων στο ερωτηματολόγιο είναι εθελοντική, θα πρέπει το ερωτηματολόγιο να κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, να ενθαρρύνει τη συνεργασία τους και να εκμαιεύει απαντήσεις όσο το δυνατό πιο κοντά στην αλήθεια.

Σε ένα ημερολόγιο που παραδίδεται ιδιοχείρως πρέπει να προσέξουμε:

1.        Να έχουμε ξεκαθαρίσει τα θέματα της έρευνάς μας και τις πληροφορίες που απαιτούνται σχετικά με αυτά.

2.       Πρέπει το ερωτηματολόγιο να φαίνεται εύκολο και ελκυστικό – να μην είναι πολύ συμπιεσμένο.

3.       Πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες στους απαντώντες.

4.       Οι προκαταρκτικές ερωτήσεις να φαίνεται ότι απευθύνονται στους ερωτώμενους.

5.       α. Οι αρχικές ερωτήσεις επίσης θα πρέπει να είναι απλές και να κεντρίζουν το ενδιαφέρον, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή.

β. Στη μεσαία ενότητα πρέπει να υπάρχουν οι πιο δύσκολες ερωτήσεις.

γ. Οι τελευταίες ερωτήσεις πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσες και λίγες για  να ενθαρρύνουν τους απαντώντες να επιστρέψουν το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο.

   6.   Μια τελευταία σημείωση μπορεί

         α. Να ζητεί από τους απαντώντες ή να βεβαιωθούν ότι δεν έχουν παραλείψει κάτι από απροσεξία

        β. Να εκφράζει παράκληση να επιστραφεί σύντομα το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο.

        γ. Να ευχαριστεί τους απαντώντες ή

        δ. να δίνει υπόσχεση ότι θα ενημερωθούν για τα ευρήματα της έρευνας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ

1.        Οι κατευθυντικές ερωτήσεις ( να μη δείχνουμε δηλαδή στον ερωτώμενο ότι κάποια από τις επιλογές που προτείνονται είναι και η «σωστή» απάντηση.

2.       Οι διανοουμενίστικου χαρακτήρα ερωτήσεις.

3.       Οι περίπλοκες ερωτήσεις.

4.       Οι εκνευριστικές ερωτήσεις ή οδηγίες.

5.       Η χρήση αρνήσεων.

6.       Οι ανοιχτές ερωτήσεις ( όπου εκθέτουν οι ερωτώμενοι τις απόψεις τους).              

 

 Καλή επιτυχία

 

Από το βιβλίο:

 « Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας» των

Louis Cohen και

Lawrence Manion

Πίσω στο Project