Στατιστική μελέτη των Επιχειρήσεων του Ξυλοκάστρου από καταλόγους

 Αποτελέσματα της έρευνας

Τα στοιχεία που επεξεργαστήκαμε,  τα πήραμε από τον Εμπορικό Σύλλογο Ξυλοκάστρου και είναι πολύ πρόσφατα, χρονολογίας 2006. Από τις επιχειρήσεις εκτός Εμπορικού Συλλόγου, ερευνήσαμε μόνο τα ξενοδοχεία και τα φροντιστήρια. Δεν ασχοληθήκαμε για παράδειγμα με δικηγορικά γραφεία ή ιατρεία.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν ασχοληθήκαμε με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι πάρα πολλές και έτσι στον Πρωτογενή Τομέα σημειώσαμε μόνο ένα θερμοκήπιο που είναι Ατομική επιχείρηση και ανήκει σε άνδρα.

Στο Δευτερογενή Τομέα υπάρχουν στον τόπο μας επιχειρήσεις κατασκευών και μεταποίησης. Σε αυτές τις επιχειρήσεις κατά πλειοψηφία οι ιδιοκτήτες είναι άνδρες. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις των κατασκευών  είναι ζαχαροπλαστεία και φούρνοι ( 32 %) στο σύνολο του κωδικού ΣΤ ( Κατασκευές) και δεύτερες έρχονται οι οικοδομές σε ποσοστό 16 % στον ίδιο κωδικό. ( Πίνακας Γράφημα 2)

Στον τομέα της μεταποίησης πλειοψηφούν οι άνδρες όσον αφορά στην ιδιοκτησία και έχουμε περισσότερες επιχειρήσεις με ηλεκτρικά ( 28 %) στο σύνολο του κωδικού Δ, κατόπιν ακολουθούν τα σιδηρουργεία σε ποσοστό 15 % στον ίδιο κωδικό. ( Πίνακας Γράφημα 1).

Απ΄ ότι παρατηρείται οι επιχειρήσεις του Ξυλοκάστρου ανήκουν κυρίως στον Τριτογενή Τομέα ( Πίνακας Γράφημα 10) και ιδιαίτερα στο εμπόριο επισκευές

( 48 %) επί του συνόλου του τριτογενή τομέα  και κατόπιν στον τουρισμό ( Ξενοδοχεία μπαρ καφενεία εστιατόρια) σε ποσοστό 21 %, και γυναίκες επιχειρηματίες το 60 % του συνολικού πληθυσμού. Στα κυλικεία υπάρχουν μόνο γυναίκες. ( Πίνακας γράφημα 4), σε τρίτη θέση στον τριτογενή τομέα έχουμε την εκπαίδευση ( Πίνακας Γράφημα 7).

Στο εμπόριο επισκευές υπερτερούν κατά πολύ τα εσώρουχα- ρούχα παιδικά, συνολικά 27 επιχειρήσεις,  όπου οι γυναίκες ιδιοκτήτριες είναι ακριβώς διπλάσιες από τους άνδρες ( Πίνακας Γράφημα 3). Επίσης περισσότερες γυναίκες ιδιοκτήτριες έχουμε στα είδη δώρων, στα περίπτερα, καλλυντικά, κοσμήματα, ιχθυοπωλεία κατεψυγμένα, ζωοτροφές.

Στον κωδικό της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας περισσότερα είναι τα κομμωτήρια όπου είναι και οι γυναίκες περισσότερες. ( Πίνακας - Γράφημα 8)

Έχουμε επίσης πολλά λογιστικά γραφεία. Σύνολο δεκαπέντε ( Πίνακας - Γράφημα 9).

Τον κωδικό Κ ( Διαχείριση ακινήτων κλπ) θα τον δούμε στον Πίνακα - Γράφημα 6 και τον κωδικό Θ ( Μεταφορές - Αποθήκευση και Επικοινωνίες) στον Πίνακα - Γράφημα 5.

 Σε 263 από τις επιχειρήσεις εξετάσαμε επίσης πόσες είναι οι γυναίκες εργαζόμενες, χωρίς να περιλάβουμε αυτές που έχουν γυναίκες ιδιοκτήτριες και βρήκαμε ότι οι γυναίκες εργαζόμενες είναι 134 από τις οποίες 49 έχουν α΄ βαθμού συγγένεια με τον ιδιοκτήτη /την ιδιοκτήτρια.

Από άποψη νομικής μορφής οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ατομικές.

( Πίνακας Γράφημα 11

Συνολικά ανα τομέα και φύλο μπορούμε να δουμε τις επιχειρήσεις στον Πίνακα - Γράφημα 12.

Από τα στοιχεία αυτά και τις συνεντεύξεις που πήραμε, παρατηρήσαμε ότι οι επιχειρήσεις είναι κυρίως μικρές οικογενειακές. Yπάρχουν   λίγες μεγάλες, που απασχολούν είκοσι ή και σαράντα   άτομα.

Παρατηρείται μια κίνηση στη δημιουργία πρωτοποριακών επιχειρήσεων όσον αφορά στο είδος που πωλούν όπως  επιχείρηση διοργάνωσης εκδηλώσεων, διαχείρισης πολυκατοικιών ή παιδότοπος.

Όλοι οι επαγγελματίες που ρωτήσαμε, μας είπαν ότι για να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση, απαιτείται σκληρή δουλειά, εκσυγχρονισμός και συνεχής εκπαίδευση.

Τα γραφήματα επεξεργάστηκε η Σκιαδά Αντιγόνη

Πίσω στα περιεχόμενα