ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ατομικές

390

0.Ε

42

Α.Ε.

7

Ε.Ε.

7

Μ.Ε.Π.

1

Ε.Π.Ε.

2

 

 

Πίνακας 11 Γράφημα 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πίσω στην έρευνα