ΚΩΔΙΚΟΣ Ξ

Άνδρες

Γυναίκες

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

0

1

 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

3

2

 

 

 

ΧΗΜΕΙΑ

2

0

 

 

 

ΠΡΟΠΟ

1

1

 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

12

3

 

 

 

ΚΤΕΛ

3

1

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

2

0

 

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9 – Γράφημα 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίσω στην έρευνα