Κωδικός Θ

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνδρες

Γυναίκες

 

 

 

 

 

 

Κινητή τηλεφωνία

2

0

 

 

 

 

 

 

Παροχή Η/Υ & 'Ιντερνετ

2

1

 

 

 

 

 

 

Τουριστικά Γραφεία - Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων

1

2

 

 

 

 

 

 

Courier

1

0

 

 

 

 

 

 

Δορυφορικά

1

0

 

 

 

 

 

 

Μεταφράσεις

1

0

 

 

 

 

 

 

Ραδιοφωνικοί Σταθμοί

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5 – Γράφημα 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πίσω στην έρευνα