ΚΩΔΙΚΟΣ Μ

Άνδρες

Γυναίκες

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

5

6

 

 

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

11

3

 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1

0

 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

1

1

 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

2

0

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

1

1

 

 

 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

0

2

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝ.

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7 – Γράφημα 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίσω στην έρευνα